Trots op onze klant de Douce Concurrent

Op deze foto is Clemens Brand, Adviseur MKB Schadeverzekeringen EFA – GRMC te zien, samen met Nesim Mahovkic, mede-eigenaar (en oprichter) van #Doucheconcurrent Clemens voerde een risico inspectie en een waardebepaling uit voor de nieuwe locatie/showroom in Beverwijk op de Parallelweg 116. In dit filmpje ziet u hoe mooi het pand is geworden. https://lnkd.in/etb6pQi. Op de site van de Douche Concurrent staat een leuk stukje geschreven over het ontstaan van dit bedrijf. Lees hier! https://www.douche-concurrent.nl/over-ons  #trotsoponzeklanten
clemens facebook

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

De Sint en Pieten op bezoek bij Tinke Assurantiën

collage Sint def

Bij ons op kantoor kwam de Sint zijn verjaardag vieren met de Tinke kinderen. Nadat de kinderen mooie pietenmutsen hadden geknutseld kwamen Piet Mitsy, Piet Max en Sinterklaas aanrijden. Ondanks het onstuimige weer, had de Sint toch gekozen voor een echte oldtimer Cabrio Kever als vervoermiddel. Het was maar goed dat de Sint hiervoor had gekozen, met de mijter op zijn hoofd had hij niet in een gewone auto gepast.

De kinderen hebben samen met de pieten gedanst, gesport en gezongen en werden één voor één door de Sint toegesproken en kregen allen een mooi cadeautje. Het was een geweldige middag en alle kinderen gingen met een glimlach op hun gezicht naar huis.

 

 

 

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Boekje Respect voor leerlingen van groep 8

 

foto boekje respect

 

Wij kregen de mogelijkheid om dit boekje,  met de titel Respect, te bestellen voor de leerlingen van groep acht van het basisonderwijs van een school in Heerjansdam. Het boekje is uitgegeven door ARAG,

Het voorwoord van dit boekje is geschreven door Bjorn Kuipers, nationaal en internationaal topscheidsrechter.  Het idee achter het boekje is dat de overgang van lager naar middelbaar onderwijs een goed moment is om stil te staan bij de normen en waarden waar men zich in een samenleving aan zou moeten houden. In overleg met een aantal groep acht leerlingen uit een klankbordgroep zijn thema’s naar voren gekomen die door hen belangrijk worden geacht. Deze thema’s zijn verwerkt in de teksten waaruit het boekje is opgebouwd. Niet saai of belerend, maar verpakt in toegankelijke verhalen, waarin voor ieder wat wils te vinden is. Heb respect voor elkaar, dat is de boodschap. Het boek wordt via de school gratis ter beschikking gesteld.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

De Business Yacht Rally staat voor zeilen, verbinden en steunen. Vanuit het hart!

Op Donderdag 12 september 2019 heeft de eerste Business Yacht Rally plaatsgevonden vanuit de Jachthaven Bruinisse. Twaalf schippers met eigen zeilboot hebben deze race gevaren. Wat was het een geweldig evenement! Alle ingrediënten waren aanwezig om deze dag een groot succes te laten zijn. Het was top weer, heerlijke zon en veel wind (niet geheel onbelangrijk bij een zeilwedstrijd). Zevenenzeventig enthousiaste ondernemers namen deel  aan dit evenement. Het was één groot feest!

Elk jaar kiest de organisatie van de Busines Yacht Rally een goed doel waaraan zij de zeildag opbrengsten schenken en dit jaar was dat Care for life. Er is een geweldig bedrag van € 10.000 opgehaald.

Volg de Business Yacht Rally op Intagram https://www.instagram.com/businessyachtrally/  voor een leuke impressie van dit evenement.

25

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Prinsjesdag 2019 – dit is interessant voor de werkgever

Prinsjesdag 2019 is achter de rug, de Miljoenennota is gepresenteerd en de Algemene Beschouwingen zijn in volle gang. Lees hier de belangrijkste afspraken uit de Prinsjesdagstukken voor u als werkgever op het gebied van vitaliteit en gezond en veilig werken.

Wat opvalt is dat de regering dit jaar veel weer onderzoekt en analyseert op het gebied van de arbeidsmarkt. Het is voor de regering belangrijk dat mensen gezond en werkend hun pensioen kunnen halen. Ook het belang van een lagere werkdruk en meer werkplezier wordt onderkent.

1. Loondoorbetaling bij ziekte

We berichten al eerder dat kleine ondernemers hulp krijgen bij de loondoorbetaling bij ziekte. De kabinet presenteerde de maatregelen dit jaar en gaan per 2021 in. We zetten de belangrijkste hier nog op een rij: mkb-bedrijven met maximaal 25 werknemers (fte) krijgen een financiële tegemoetkoming van de overheid. De overheid trekt daar jaarlijks € 450 miljoen euro voor uit. Het medische advies van de bedrijfsarts wordt leidend en vanaf 2020 is er een nieuwe MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Hierin is de loondoorbetaling afgedekt en nemen professionals een groot deel van de re-integratie- verplichtingen over van de werkgever. De verzekering is niet verplicht.

2.  Compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kunt u een compensatie aanvragen voor de transitievergoeding, als u een werknemer ontslaat die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. De regeling heeft een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Naast de compensatieregeling voor transitievergoedingen bij ontslag om langdurige ongeschiktheid start in 2021 de compensatieregeling Transitievergoeding MKB. Deze regeling houdt in dat kleine werkgevers compensatie kunnen krijgen voor transitievergoedingen die zij (of de erfgenamen) moeten uitbetalen wegens beëindiging van het bedrijf wegens pensionering, ziekte of overlijden van de werkgever.

3. Investering Duurzame Inzetbaarheid

Het kabinet stelt vanaf 2020 structureel € 10 miljoen beschikbaar ten behoeve van duurzame inzetbaarheid. Zo wordt het tijdelijk mogelijk om oudere werknemers die niet in staat zijn om gezond door te werken tot het pensioen eerder te laten stoppen. Hierbij moeten de sociale partners per sector afspraken maken. Het kabinet stelt voor deze aanpak vanaf 2021 vier keer € 200 miljoen beschikbaar.

4. Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

De diversiteit in arbeidsrelaties is in de loop van de jaren toegenomen, terwijl de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) onveranderd is gebleven. De Arbeidsomstandighedenwet gaat uit van een traditionele werkgevers-werknemersrelatie. In 2020 zal de Arbowet dan ook worden geëvalueerd. Dit jaar zijn al onderzoeken gestart.  Het kabinet zet ook in op meer naleving van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Zo zijn eerder dit jaar de boetes op het niet hebben van een RI&E al verhoogd en kan de Inspectie deze direct zonder waarschuwing opleggen.

5. Preventieakkoord

Eind 2018 werd door de overheid het Nationaal Preventieakkoord gesloten. In het Preventieakkoord is afgesproken dat VNO-NCW/MKB-Nederland samen met de ministeries van VWS en SZW de opzet van een aanpak Vitaal Bedrijf gaat verkennen. Eind 2019 is de inventarisatiefase afgerond zodat in 2020 de implementatiefase kan starten.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Let op: Wel aansprakelijk voor hypotheek, maar geen eigenaar woning

De gebruikelijke gang van zaken is dat partners samen een woning kopen en daardoor ook samen eigenaar van de woning worden. Zij sluiten zij vaak samen een lening af om de koop van de woning te financieren en worden dan ook samen schuldenaar.

Hoofdelijk aansprakelijk
De bank zal bij een hypotheek van beide partners eisen dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn. Dat wil zeggen dat beide partners voor de terugbetaling van de volledige hypotheekschuld door de bank aangesproken kunnen worden. Wanneer de ene partner de volledige schuld aflost, moet deze partner maar zien dat hij het deel van de andere partner op die partner verhaalt.

De bank kan beide partners voor de volledige schuld aanspreken en zal daarvoor die partner kiezen die het meest vermogend is. Bijvoorbeeld omdat de ene partner een goed betaalde baan heeft of eigen vermogen uit een erfenis heeft verkregen. De bank mag ook bij de ene partner een groter deel van de schuld innen dan bij de andere partner.

Geen eigenaar, maar wel schuldenaar
In de rechtspraak komt de volgende situatie regelmatig voor: man en vrouw gaan samenwonen, maar de woning is en blijft volledig eigendom van de man. Besloten wordt om de bestaande hypotheek over te sluiten. Zowel man als vrouw gaan de hypotheek aan en worden beide hoofdelijk aansprakelijk. Vervolgens komt er na enige tijd een einde aan de relatie. De woning wordt verkocht maar de opbrengst daarvan is minder dan de hypotheekschuld. De man verdwijnt met de Noorderzon. De achterblijvende vrouw heeft geen woning meer, maar is voor de restschuld volledig aansprakelijk. Dat zijn trieste situaties!

Geen eigenaar, dan ook geen schuldenaar
In zijn algemeenheid zijn wij van oordeel dat wanneer iemand geen (mede-)eigenaar van een woning is, in beginsel hij of zij ook geen hoofdelijke aansprakelijkheid op grond van een hypotheek moet accepteren. Krijgt u toch met een dergelijke situatie te maken vraag dan uitgebreid advies van een notaris of advocaat. Uiteraard mag u ook met ons hierover van gedachten wisselen.

 

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Kijk ook onder de grond!

Als koper van een woning houdt u de ogen niet in uw zak. Maar er zijn gebreken die niet met het blote oog zijn waar te nemen. Een goede bouwkundige keuring is meer dan ooit belangrijk.

Vragen en vertellen
Wanneer u een woning koopt, koopt u deze in de staat waarin deze zich op dat moment bevindt. De verkoper hoeft u alleen actief te wijzen op de gebreken die hij op het moment van de verkoop kent.

Ontdekt u gebreken na de overdracht, dan kan er een heel vervelende, juridische situatie ontstaan. Kunt u aantonen dat de verkoper de gebreken kende en deze heeft verzwegen? In zeer specifieke situaties kunt u de verkoper voor ernstige gebreken aansprakelijk houden, zelfs wanneer de verkoper aannemelijk kan maken dat hij hiervan ten tijde van de verkoop niet op de hoogte was.

In de praktijk kan dit echter heel vervelende en langdurige juridische procedures tot gevolg hebben. Waarbij, wanneer u de strijd al “wint”, moet worden bezien of de verkoper nog voldoende draagkrachtig is om uw schade te vergoeden.

In zo’n procedure speelt altijd de vraag wat had de verkoper moeten vertellen en wat had u moeten vragen? Ook speelt de vraag welke maatregelen u zelf heeft genomen om te voorkomen dat u onverwacht met tegenvallers wordt geconfronteerd? Daarbij is het bijvoorbeeld van belang of u zelf een bouwkundige keuring heeft laten uitvoeren.

Voor u tien anderen
Zeker in de afgelopen jaren konden verkopers het zich veroorloven om niet te accepteren dat de koop werd afgesloten onder voorbehoud van de resultaten van een bouwkundige keuring. Zo ongeveer in de geest van “u kunt nu definitief beslissen. Voor u zijn tien andere belangstellenden”. Dit was en is geen gezonde situatie.

De aankoop van een woning is vaak de grootste uitgave die iemand in zijn leven doet. Een goed onderzoek of deze uitgave verantwoord is, is dan ook niet meer dan verstandig. Zeker wanneer alle financiële ruimte moet worden besteed om de aankoop te financieren en er de eerste jaren na de aankoop geen ruimte is om grote tegenvallers rondom de woning op te vangen.

Risico’s onder de grond
Een relevant risico zit onder de grond. Naar schatting zijn op dit moment van 1 miljoen woningen de funderingen aangetast. Dat kan het gevolg zijn van aardbevingen in de gebieden waar aardgas gewonnen wordt, maar ook door daling van het waterpeil waardoor houten palen met zuurstof in aanraking komen en gaan rotten. In andere gebieden, bijvoorbeeld waar vroeger mijnbouw was, kan het gebeuren dat het waterpeil juist stijgt en de grond omhoog wordt geduwd waardoor funderingen worden ontzet. Treft u zo’n woning dan kunt u geconfronteerd worden met aanzienlijke kosten die gemakkelijk de €50.000 kunnen overschrijven. Kosten die echter toch gemaakt moeten worden om te voorkomen dat de woning verder in waarde daalt.

Asbest en duurzaamheid
Asbest in daken en rondom verwarmingsbuizen kan ook leiden tot onverwacht hoge, extra kosten. Nieuw aandachtspunt bij bouwkundige keuringen is de staat van duurzaamheid van de woning. In de komende jaren moet rekening worden gehouden met nieuwe wet- en regelgeving om woningen duurzamer te maken. Woningen die niet energiezuinig zijn, zullen de komende jaren na verwachting steeds kritischer worden bekeken door kopers, wat de koopprijs onder druk zal zetten.

Een goede keuring voorkomt veel problemen
Overweegt u een woning te kopen dan is het verstandig om een goede, bouwkundige keuring te laten uitvoeren. Heeft de verkoper daar grote bezwaren tegen? Dan is dat extra reden om voorzichtig te zijn!

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Huis verkopen met recht om te blijven wonen?

In het buitenland komt het vaker voor dan in Nederland: ouderen die hun woning verkopen met het recht om in de woning te blijven wonen zolang ze leven.

Rijk in stenen
Veel ouderen wonen in een eigen woning. Woningen die in het verleden zijn gekocht voor een bedrag dat een fractie is van de actuele waarde van de woning. Vaak is de lening die destijds voor de aankoop is afgesloten, ook nog volledig afgelost.

Deze ouderen bezitten daardoor vaak een aanzienlijk vermogen dat echter in de woning is opgesloten en waarmee dus niet “de bakker kan worden betaald” of waarmee de kosten van een reis of de kosten van de studie van de kleinkinderen kunnen worden gefinancierd.

Verkoop en blijven wonen
In de landen om ons heen komt het vaker voor dan in Nederland. Ouderen die hun woning verkopen met het beding dat zij zonder kosten zolang als zij leven in de woning mogen blijven wonen en waarbij de koper ook de kosten van het onderhoud van de woning gaat dragen.

Uiteraard is de koopprijs dan veel lager dan wanneer de woning na verkoop leeg opgeleverd wordt. De korting op de koopprijs wordt bepaald door de inschatting van de resterende tijd dat de bewoner in de woning blijft wonen. Van iemand met de leeftijd van 80 jaar mag gemiddeld worden verwacht dat deze korter in de woning zal blijven wonen dan iemand van 60 jaar. Dit is echt een kanscontract. De 60 jarige kan de volgende dag ongelukkig komen te vallen en voorgoed naar een verzorgingstehuis moeten. Terwijl de 80 jarige gezond en fit de grens van 100 jaar overgaat.

Waar bijvoorbeeld in Frankrijk en Spanje dit hele normale transacties zijn, vinden velen in Nederland dit toch een wat ongemakkelijk idee: een koper die hoopt dat je over het tapijtje struikelt.

Steeds meer alternatieven
Het heeft even geduurd. Maar er komen steeds meer banken met goede alternatieven, waarbij ouderen met hun woning als onderpand een lening ontvangen. Over deze lening hoeven zij maandelijks geen rente of aflossing te betalen, want dit wordt gefinancierd uit de opbrengst als de woning wordt verkocht, als de bewoners in een andere woonsituatie zijn terecht gekomen of zijn overleden.

Voordeel is dat het eigendom van de woning ongewijzigd blijft en er dus geen druk is, of hoeft te worden gevoeld, om de woning eerder dan gewenst te verlaten.

Veel belangstelling
De Vereniging Eigen Huis signaleert deze ontwikkeling ook. In korte tijd is het onderdeel van de website van deze vereniging, waar informatie over deze vorm van financiering wordt gegeven, meer dan 100.000 keer bezocht.

Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden die op dit moment beschikbaar zijn om een deel van uw vermogen dat in uw woning “opgesloten zit” contant te maken, dan lichten wij dat graag toe. Laat u ons dit weten? Dan maken wij graag een afspraak met u.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Het belang van een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek

In uw belang zetten wij een aantal zaken uiteen.

Misverstand over de premie
Over de premie van een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek bestaat een hardnekkig misverstand. Het misverstand is dat mensen denken dat een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek een hoge premie heeft en dus veel kost. Verzekeringen kosten geld, maar bij een overlijdensrisicoverzekering bij een hypotheek krijgt u vaak al een belangrijke zekerheid voor € 10 per maand.

Hypotheek is een schuld
Als u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Een hypotheek is een lening. U ontvangt van een bank een bedrag waarmee u de aankoop van de woning kunt betalen. Vervolgens betaalt u over deze lening rente en dient u deze lening in de jaren die volgen af te lossen.

Het bijzondere van een hypotheek is dat de bank bijzondere rechten heeft als u de lening niet meer kunt aflossen. In het uiterste geval kan de bank u dwingen de woning te verlaten om vervolgens de woning te verkopen. Is de opbrengst bij verkoop lager dan het restant van de schuld, dan blijft u dit restant schuldig aan de bank. Is de opbrengst bij verkoop meer dan het restant van de schuld van de hypotheek, dan zal de bank de opbrengst eerst gebruiken om de schuld af te lossen. Het restant wordt vervolgens aan u uitgekeerd.

Problemen kunnen ontstaan bij overlijden
Door ziekte of ongeval kan een van de kostwinners komen te overlijden. Zonder aanvullende voorzieningen kan dit betekenen dat de nabestaanden de hypotheeklasten niet meer kunnen opbrengen en de woning verkocht moet worden. Dat is uiteraard, zeker nadat een van de kostwinners is overleden, heel triest om mee te maken. Ook ontstaan er vaak praktische problemen die de situatie alleen maar triester maken. De woning kan wel worden verkocht, maar waar moet het achterblijvende gezin vervolgens naar toe? Komt men al voor een sociale huurwoning in aanmerking dan zijn hiervoor vaak lange wachtlijsten. Een woning in de vrije sector huren dan? De huren die daar worden gevraagd zijn vaak hoger dan de lasten van een hypotheek en die kon het achterblijvende gezin al niet opbrengen. Vaak is ook het resterende inkomen onvoldoende om een nieuwe hypotheek te kunnen afsluiten om daarmee een andere, kleinere, woning te kopen. Kortom grote problemen in een trieste situatie als een van de partners is overleden. Een klein bedrag per maand kan problemen als deze voorkomen.

Waarom niet “ komt nog wel”
Gaat u financiële verplichtingen aan, weeg dan op dat moment af of een overlijdensrisicoverzekering nodig is. Het is het beste om een verzekering af te sluiten voordat u definitief gebonden bent aan de lening. Wij leggen u uit waarom wij dat vinden.

Bij het aangaan van een verzekering zal de verzekeraar vragen stellen over de gezondheid van degene op wiens leven de verzekering wordt aangevraagd. Op dat moment kan naar waarheid worden verklaard dat de betreffende persoon niet onder medische behandeling staat en zich kiplekker voelt. Bijna altijd zal dan de verzekering op normale voorwaarden tot stand komen. Maar stel nu dat de aanvraag “nog even wordt uitgesteld.” Net in die periode ontstaat er een vervelende kuch. De huisarts verwijst door naar de specialist. Deze constateert vervolgens een ziekte waarbij een verhoogd risico op overlijden bestaat. Op dat moment zal de verzekeraar de verzekering niet meer onder marktconforme condities willen afsluiten. Door “even” uit te stellen kan daarmee dus niet meer de belangrijke zekerheid voor de nabestaanden worden aangeschaft.

Elke verzekering behoeft onderhoud
Heeft u in het verleden al een overlijdensrisicoverzekering afgesloten? Dan is het verstandig om deze verzekering regelmatig even met ons te controleren. Een paar van de zaken waarop wij extra alert zijn:

  • Als de verzekering is afgesloten op het moment dat u rookte en u inmiddels gestopt bent met roken, dan vormt u voor de verzekeraar een veel lager risico. Een fors lagere premie is dan soms mogelijk. Dit kunnen wij in dat geval voor u uitzoeken.
  • Bij het aangaan van de verzekering heeft u aangegeven aan wie bij overlijden de uitkering moet geschieden. Is uw familiesituatie inmiddels gewijzigd dan moet waarschijnlijk ook deze begunstiging worden aangepast. Met enige regelmaat komt het helaas voor dat mensen dit vergeten. Het gevolg hiervan kan zijn dat bij overlijden bijvoorbeeld de ex-partner nog de uitkering krijgt, terwijl deze eigenlijk bedoeld was voor de nieuwe partner.
  • De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen zijn de afgelopen jaren sterk gedaald. Vaak zijn voordelen te behalen door het afsluiten van een nieuwe verzekering en het beëindigen van de bestaande verzekering. Maar pas op! Bij een nieuwe verzekering gaan ook weer nieuwe voorwaarden en termijnen gelden. Een recent voorbeeld uit de rechtspraak illustreert dit.

Als iemand een overlijdensrisico afsluit dan volgt er over het algemeen geen uitkering als binnen twee jaar na het overlijden een zelfdoding plaatsvindt. In het geval waar de rechter over moest beslissen, werd een bestaande verzekering die al vele jaren liep en waar de beperking bij zelfdoding niet meer van kracht was, opgezegd. Er werd om premie te besparen een nieuwe verzekering afgesloten. Daarbij werd de termijn van twee jaar weer van kracht. Toen binnen deze periode toch sprake was van zelfdoding hadden de nabestaanden geen recht op een uitkering.

Heel veel ellende kan via een overlijdensrisico en tegen een lage premie beperkt worden. Wij adviseren u daar graag verder over. Wanneer u dan zegt “dat komt nog wel” hopen wij dat u begrijpt dat wij toch zullen aandringen om hier nu tijd voor te nemen.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Niet alleen uw auto moet af en toe worden nagekeken!

Wij vinden het heel normaal dat na een bepaald aantal kilometers de auto even naar de garage moet om te worden nagekeken. Tijdig onderhoud kan heel veel ellende voorkomen. Dat geldt ook voor uw hypotheek!

Elke vijf jaar en bij bijzondere gebeurtenissen
Ons advies is om minimaal eens in de vijf jaar uw bestaande hypotheek even te laten controleren. Ook wanneer u bijzondere gebeurtenissen ziet aankomen. In dat geval bij voorkeur vóórdat die gebeurtenissen plaatsvinden. Bij bijzondere gebeurtenissen kunt u denken aan bijvoorbeeld het voornemen om uw woning te verbouwen of duurzamer te maken of om een deel van een verkregen erfenis te gebruiken om een deel van de hypotheeklening af te lossen. Ook huwelijk of echtscheiding zijn belangrijke gebeurtenissen die gevolgen kunnen hebben voor uw hypotheek.

Waarom onderhoud?
Ook zonder dat er zich bijzondere gebeurtenissen aandienen, is het belangrijk dat wij voor u uw hypotheek periodiek controleren. We geven u een aantal voorbeelden van zaken die kunnen spelen:

  • De leeftijd van de ingangsdatum van uw pensioen of AOW is anders dan waarmee u bij het afsluiten van uw hypotheek rekening heeft gehouden.
  • U spaart via een levensverzekering om op het eind van de leningsperiode de hypotheek te kunnen aflossen. Ontwikkelt het gespaarde bedrag zich wel zodanig dat op het eind van de rit dit inderdaad voldoende is om de lening af te lossen?
  • Is de waarde van de woning door de ontwikkelingen op de woningmarkt in de afgelopen jaren gestegen? Zo ja geeft u dat dan recht op het laten vervallen van bepaalde toeslagen die de geldverstrekker via de rente aan u berekent?
  • De rente op hypotheken is op dit moment zeer laag. Wanneer deze rente lager is dan de rente die u nu betaalt over uw lening, zijn er dan mogelijkheden om hiervan te profiteren?

Zo zijn er nog vele andere punten waar wij naar kijken bij het periodieke onderhoud van uw hypotheek. Misschien is alles nog perfect in orde met uw hypotheek, maar ook dan levert de controle wellicht voor u ook verbeteringen op. In elk geval weet u zeker dat na de controle alles op orde is.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld