Zelf een AOV afsluiten versus de verplichte AOV

Maar liefst 880.000 zelfstandig ondernemers in Nederland zijn niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dat maakt ze financieel kwetsbaar. Daarom is in het pensioenakkoord afgesproken dat elke zzp’er, beroepsbeoefenaar en DGA zonder personeel zich voortaan verplicht moet verzekeren. Vermoedelijk vanaf 2024. Moet de ondernemer daarop wachten? Nee, zelf een AOV afsluiten pakt voor de meeste ondernemers gunstiger uit. Bovendien kan arbeidsongeschiktheid de ondernemer vandaag al overkomen. We zetten de verschillen tussen zelf een AOV afsluiten en de voorgestelde verplichte AOV op een rijtje.

Knipsel111

Wat is de maandelijkse uitkering?
Naar verwachting biedt de verplichte AOV een dekking van het inkomen tot maximaal
€ 30.000 per jaar. Bij arbeidsongeschiktheid wordt daarvan 70 procent uitgekeerd. Dat komt neer op een maximale uitkering van €1.650,- bruto per maand. Gelijk aan het wettelijk minimum loon. Het is de vraag of de ondernemer daarmee zijn vaste lasten en kosten voor levensonderhoud door kan betalen.

Als de ondernemer zelf een AOV afsluit, bepaalt hij of zij zelf het verzekerd bedrag. Zo weet de ondernemer zeker dat het aansluit bij zijn of haar persoonlijke situatie.

Wat kost de AOV per maand?
De hoogte van de premie van de verplichte AOV is inkomensafhankelijk. Zoals het nu naar uitziet wordt de premie 8 procent van het inkomen van de ondernemer. Bij het maximale inkomen van €30.000 , komt dat neer op € 200 per maand.

Besluit de ondernemer om zelf een AOV af te sluiten? Dan is de premie onder andere afhankelijk van leeftijd, beroepsrisico en het verzekerd bedrag.

Wanneer keert de verzekering uit?
De wachttijd bij de verplichte AOV is een jaar. Tegen een aanpassing van de premie kan ook gekozen worden voor een wachttijd van zes maanden of twee jaar. De ondernemer is dus alleen verzekerd bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat de ondernemer een lange periode zelf moet overbruggen, met eigen reserves. Sluit de ondernemer zelf een AOV af dan kan hij al kiezen voor een eigen risicoperiode van één maand.

Wanneer is de ondernemer arbeidsongeschikt?
Tot slot gaat het UWV de mate van arbeidsongeschiktheid bij de verplichte AOV bepalen. Zij gaat daarbij uit van gangbare arbeid. Dat houdt in dat er gekeken wordt naar de werkzaamheden die de zelfstandige nog uit kan voeren, ongeacht de relatie tot eerder werk of het opleidingsniveau.

Sluit de ondernemer zelf een AOV af dan heeft hij de keuze tussen passende arbeid en beroepsarbeid. Vaak wordt gekozen voor beroepsarbeid. Dat betekent dat er gekeken wordt of de zelfstandige zijn eigen beroep nog kan uitoefenen.

Kom in actie!
Kortom, de verplichte AOV biedt weinig ruimte voor maatwerk. Gelukkig komt er zoals het er nu naar uit ziet een zogenaamde opt-out-regeling. Dat betekent een vrijstelling als de ondernemer al een bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Voorwaarde is wel dat deze minimaal gelijkwaardig is aan de verplichte verzekering. Wacht niet als zzp’er en kom in actie; arbeidsongeschiktheid kan je immers vandaag al overkomen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.