Overheid komt met ruimere mogelijkheden voor financiering van woning

De afgelopen weken zijn er meerdere maatregelen aangekondigd die de ruimte voor consumenten om de aankoop van een woning te financieren groter moet maken.

blog 24 aug

Verruiming van financiering
De regering heeft een reeks van maatregelen aangekondigd die het consumenten gemakkelijker moet maken om een woning te kopen. Het betreft onder meer de volgende maatregelen:

  • Het inkomen van de partner wordt voor 90% betrokken bij het bepalen van het maximale bedrag dat mag worden geleend. Dit bedrag is nu nog 80%.
  • De grens van de maximale lening die per inkomenshoogte kan worden geleend, wordt iets verhoogd;
  • Aanvullende leningen voor het energiezuinig maken van de woning worden gemakkelijker gemaakt.

Leningen moeten wel worden terugbetaald
Met woningen die nog steeds in prijs stijgen, is het natuurlijk fijn wanneer het banken door de wetgever wordt toegestaan iets meer te mogen financieren. Maar het zijn en blijven wel leningen die ooit terugbetaald moeten worden.

Vooral jongeren die vaak ook nog eens te maken hebben met een studieschuld, leidt dit soms tot wel heel forse schulden op jonge leeftijd. Calamiteiten als werkloosheid of het verbreken van de relatie kunnen dan snel tot grote financiële problemen leiden.

Goed advies is meer dan ooit noodzakelijk
We leven in onzekere tijden. Onduidelijk is wat de huizenprijzen in de komende tijd gaan doen. Ook de economische gevolgen van de coronacrisis zijn nu nog onduidelijk. Overweegt u beslissingen te nemen die relevante, financiële consequenties kunnen hebben, ga dan niet over één nacht ijs, maar laat u goed adviseren. Wij nemen graag de tijd voor u en zetten de verschillende mogelijkheden die u in uw beslissing wil betrekken graag op een rij.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Deze zomer op vakantie naar het buitenland: wat is verzekerd?

Vakantie mag social

Nederlanders mogen weer op vakantie naar de meeste Europese landen en de Nederlandse gebieden overzee. Code oranje (alleen noodzakelijk reizen) is voor veel landen verandert in code geel.

Bij de annuleringsdekking van de reisverzekering is een nieuwe corona-uitbraak niet gedekt. Eventuele kosten krijgt u dus niet vergoed. Niet alleen als u naar het buitenland zou gaan, ook als u in Nederland wilde blijven.

Raakt u zelf besmet met het coronavirus dan kunt u mogelijk een beroep doen op uw annuleringsdekking. U dient dan wel een dokterverklaring te kunnen overleggen.

Natuurlijk kan de situatie rondom het coronavirus elk moment veranderen, zo kunnen landen strengere maatregelen nemen, zoals het sluiten van grenzen of gebieden. Het is uw verantwoordelijkheid om te bedenken of u dit risico wil nemen.

Bij vertrek naar het buitenland is het handig als u zich aanmeldt bij de 24/7 informatieservice van Buitenlandse Zaken. Dan wordt u continu op de hoogte gehouden van wijzigingen in de situatie ter plaatse. Bekijk hier hoe u de app kunt downloaden 

Heeft u een vraag over dit artikel of over de reis- of annuleringsverzekering verzekering? Neem dan even contact met ons op. Wij staan u graag met raad en daad terzijde.

 

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Tijdens de Banendrechtdag bezoeken leerlingen van Focus, Tinke Assurantiën!

Deze week brachten leerlingen van Focusberoepsacademie bezoek aan Tinke Assurantiën. Wij vonden het erg leuk om deze jonge enthousiaste leerlingen te ontvangen. Het was een geslaagd bezoek en zeker voor een herhaling vatbaar!Focus bij Tinke

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Trots op onze klant de Douce Concurrent

Op deze foto is Clemens Brand, Adviseur MKB Schadeverzekeringen EFA – GRMC te zien, samen met Nesim Mahovkic, mede-eigenaar (en oprichter) van #Doucheconcurrent Clemens voerde een risico inspectie en een waardebepaling uit voor de nieuwe locatie/showroom in Beverwijk op de Parallelweg 116. In dit filmpje ziet u hoe mooi het pand is geworden. https://lnkd.in/etb6pQi. Op de site van de Douche Concurrent staat een leuk stukje geschreven over het ontstaan van dit bedrijf. Lees hier! https://www.douche-concurrent.nl/over-ons  #trotsoponzeklanten
clemens facebook

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

De Sint en Pieten op bezoek bij Tinke Assurantiën

collage Sint def

Bij ons op kantoor kwam de Sint zijn verjaardag vieren met de Tinke kinderen. Nadat de kinderen mooie pietenmutsen hadden geknutseld kwamen Piet Mitsy, Piet Max en Sinterklaas aanrijden. Ondanks het onstuimige weer, had de Sint toch gekozen voor een echte oldtimer Cabrio Kever als vervoermiddel. Het was maar goed dat de Sint hiervoor had gekozen, met de mijter op zijn hoofd had hij niet in een gewone auto gepast.

De kinderen hebben samen met de pieten gedanst, gesport en gezongen en werden één voor één door de Sint toegesproken en kregen allen een mooi cadeautje. Het was een geweldige middag en alle kinderen gingen met een glimlach op hun gezicht naar huis.

 

 

 

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Boekje Respect voor leerlingen van groep 8

 

foto boekje respect

 

Wij kregen de mogelijkheid om dit boekje,  met de titel Respect, te bestellen voor de leerlingen van groep acht van het basisonderwijs van een school in Heerjansdam. Het boekje is uitgegeven door ARAG,

Het voorwoord van dit boekje is geschreven door Bjorn Kuipers, nationaal en internationaal topscheidsrechter.  Het idee achter het boekje is dat de overgang van lager naar middelbaar onderwijs een goed moment is om stil te staan bij de normen en waarden waar men zich in een samenleving aan zou moeten houden. In overleg met een aantal groep acht leerlingen uit een klankbordgroep zijn thema’s naar voren gekomen die door hen belangrijk worden geacht. Deze thema’s zijn verwerkt in de teksten waaruit het boekje is opgebouwd. Niet saai of belerend, maar verpakt in toegankelijke verhalen, waarin voor ieder wat wils te vinden is. Heb respect voor elkaar, dat is de boodschap. Het boek wordt via de school gratis ter beschikking gesteld.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

De Business Yacht Rally staat voor zeilen, verbinden en steunen. Vanuit het hart!

Op Donderdag 12 september 2019 heeft de eerste Business Yacht Rally plaatsgevonden vanuit de Jachthaven Bruinisse. Twaalf schippers met eigen zeilboot hebben deze race gevaren. Wat was het een geweldig evenement! Alle ingrediënten waren aanwezig om deze dag een groot succes te laten zijn. Het was top weer, heerlijke zon en veel wind (niet geheel onbelangrijk bij een zeilwedstrijd). Zevenenzeventig enthousiaste ondernemers namen deel  aan dit evenement. Het was één groot feest!

Elk jaar kiest de organisatie van de Busines Yacht Rally een goed doel waaraan zij de zeildag opbrengsten schenken en dit jaar was dat Care for life. Er is een geweldig bedrag van € 10.000 opgehaald.

Volg de Business Yacht Rally op Intagram https://www.instagram.com/businessyachtrally/  voor een leuke impressie van dit evenement.

25

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Prinsjesdag 2019 – dit is interessant voor de werkgever

Prinsjesdag 2019 is achter de rug, de Miljoenennota is gepresenteerd en de Algemene Beschouwingen zijn in volle gang. Lees hier de belangrijkste afspraken uit de Prinsjesdagstukken voor u als werkgever op het gebied van vitaliteit en gezond en veilig werken.

Wat opvalt is dat de regering dit jaar veel weer onderzoekt en analyseert op het gebied van de arbeidsmarkt. Het is voor de regering belangrijk dat mensen gezond en werkend hun pensioen kunnen halen. Ook het belang van een lagere werkdruk en meer werkplezier wordt onderkent.

1. Loondoorbetaling bij ziekte

We berichten al eerder dat kleine ondernemers hulp krijgen bij de loondoorbetaling bij ziekte. De kabinet presenteerde de maatregelen dit jaar en gaan per 2021 in. We zetten de belangrijkste hier nog op een rij: mkb-bedrijven met maximaal 25 werknemers (fte) krijgen een financiële tegemoetkoming van de overheid. De overheid trekt daar jaarlijks € 450 miljoen euro voor uit. Het medische advies van de bedrijfsarts wordt leidend en vanaf 2020 is er een nieuwe MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Hierin is de loondoorbetaling afgedekt en nemen professionals een groot deel van de re-integratie- verplichtingen over van de werkgever. De verzekering is niet verplicht.

2.  Compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kunt u een compensatie aanvragen voor de transitievergoeding, als u een werknemer ontslaat die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. De regeling heeft een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Naast de compensatieregeling voor transitievergoedingen bij ontslag om langdurige ongeschiktheid start in 2021 de compensatieregeling Transitievergoeding MKB. Deze regeling houdt in dat kleine werkgevers compensatie kunnen krijgen voor transitievergoedingen die zij (of de erfgenamen) moeten uitbetalen wegens beëindiging van het bedrijf wegens pensionering, ziekte of overlijden van de werkgever.

3. Investering Duurzame Inzetbaarheid

Het kabinet stelt vanaf 2020 structureel € 10 miljoen beschikbaar ten behoeve van duurzame inzetbaarheid. Zo wordt het tijdelijk mogelijk om oudere werknemers die niet in staat zijn om gezond door te werken tot het pensioen eerder te laten stoppen. Hierbij moeten de sociale partners per sector afspraken maken. Het kabinet stelt voor deze aanpak vanaf 2021 vier keer € 200 miljoen beschikbaar.

4. Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

De diversiteit in arbeidsrelaties is in de loop van de jaren toegenomen, terwijl de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) onveranderd is gebleven. De Arbeidsomstandighedenwet gaat uit van een traditionele werkgevers-werknemersrelatie. In 2020 zal de Arbowet dan ook worden geëvalueerd. Dit jaar zijn al onderzoeken gestart.  Het kabinet zet ook in op meer naleving van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Zo zijn eerder dit jaar de boetes op het niet hebben van een RI&E al verhoogd en kan de Inspectie deze direct zonder waarschuwing opleggen.

5. Preventieakkoord

Eind 2018 werd door de overheid het Nationaal Preventieakkoord gesloten. In het Preventieakkoord is afgesproken dat VNO-NCW/MKB-Nederland samen met de ministeries van VWS en SZW de opzet van een aanpak Vitaal Bedrijf gaat verkennen. Eind 2019 is de inventarisatiefase afgerond zodat in 2020 de implementatiefase kan starten.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Let op: Wel aansprakelijk voor hypotheek, maar geen eigenaar woning

De gebruikelijke gang van zaken is dat partners samen een woning kopen en daardoor ook samen eigenaar van de woning worden. Zij sluiten zij vaak samen een lening af om de koop van de woning te financieren en worden dan ook samen schuldenaar.

Hoofdelijk aansprakelijk
De bank zal bij een hypotheek van beide partners eisen dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn. Dat wil zeggen dat beide partners voor de terugbetaling van de volledige hypotheekschuld door de bank aangesproken kunnen worden. Wanneer de ene partner de volledige schuld aflost, moet deze partner maar zien dat hij het deel van de andere partner op die partner verhaalt.

De bank kan beide partners voor de volledige schuld aanspreken en zal daarvoor die partner kiezen die het meest vermogend is. Bijvoorbeeld omdat de ene partner een goed betaalde baan heeft of eigen vermogen uit een erfenis heeft verkregen. De bank mag ook bij de ene partner een groter deel van de schuld innen dan bij de andere partner.

Geen eigenaar, maar wel schuldenaar
In de rechtspraak komt de volgende situatie regelmatig voor: man en vrouw gaan samenwonen, maar de woning is en blijft volledig eigendom van de man. Besloten wordt om de bestaande hypotheek over te sluiten. Zowel man als vrouw gaan de hypotheek aan en worden beide hoofdelijk aansprakelijk. Vervolgens komt er na enige tijd een einde aan de relatie. De woning wordt verkocht maar de opbrengst daarvan is minder dan de hypotheekschuld. De man verdwijnt met de Noorderzon. De achterblijvende vrouw heeft geen woning meer, maar is voor de restschuld volledig aansprakelijk. Dat zijn trieste situaties!

Geen eigenaar, dan ook geen schuldenaar
In zijn algemeenheid zijn wij van oordeel dat wanneer iemand geen (mede-)eigenaar van een woning is, in beginsel hij of zij ook geen hoofdelijke aansprakelijkheid op grond van een hypotheek moet accepteren. Krijgt u toch met een dergelijke situatie te maken vraag dan uitgebreid advies van een notaris of advocaat. Uiteraard mag u ook met ons hierover van gedachten wisselen.

 

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Kijk ook onder de grond!

Als koper van een woning houdt u de ogen niet in uw zak. Maar er zijn gebreken die niet met het blote oog zijn waar te nemen. Een goede bouwkundige keuring is meer dan ooit belangrijk.

Vragen en vertellen
Wanneer u een woning koopt, koopt u deze in de staat waarin deze zich op dat moment bevindt. De verkoper hoeft u alleen actief te wijzen op de gebreken die hij op het moment van de verkoop kent.

Ontdekt u gebreken na de overdracht, dan kan er een heel vervelende, juridische situatie ontstaan. Kunt u aantonen dat de verkoper de gebreken kende en deze heeft verzwegen? In zeer specifieke situaties kunt u de verkoper voor ernstige gebreken aansprakelijk houden, zelfs wanneer de verkoper aannemelijk kan maken dat hij hiervan ten tijde van de verkoop niet op de hoogte was.

In de praktijk kan dit echter heel vervelende en langdurige juridische procedures tot gevolg hebben. Waarbij, wanneer u de strijd al “wint”, moet worden bezien of de verkoper nog voldoende draagkrachtig is om uw schade te vergoeden.

In zo’n procedure speelt altijd de vraag wat had de verkoper moeten vertellen en wat had u moeten vragen? Ook speelt de vraag welke maatregelen u zelf heeft genomen om te voorkomen dat u onverwacht met tegenvallers wordt geconfronteerd? Daarbij is het bijvoorbeeld van belang of u zelf een bouwkundige keuring heeft laten uitvoeren.

Voor u tien anderen
Zeker in de afgelopen jaren konden verkopers het zich veroorloven om niet te accepteren dat de koop werd afgesloten onder voorbehoud van de resultaten van een bouwkundige keuring. Zo ongeveer in de geest van “u kunt nu definitief beslissen. Voor u zijn tien andere belangstellenden”. Dit was en is geen gezonde situatie.

De aankoop van een woning is vaak de grootste uitgave die iemand in zijn leven doet. Een goed onderzoek of deze uitgave verantwoord is, is dan ook niet meer dan verstandig. Zeker wanneer alle financiële ruimte moet worden besteed om de aankoop te financieren en er de eerste jaren na de aankoop geen ruimte is om grote tegenvallers rondom de woning op te vangen.

Risico’s onder de grond
Een relevant risico zit onder de grond. Naar schatting zijn op dit moment van 1 miljoen woningen de funderingen aangetast. Dat kan het gevolg zijn van aardbevingen in de gebieden waar aardgas gewonnen wordt, maar ook door daling van het waterpeil waardoor houten palen met zuurstof in aanraking komen en gaan rotten. In andere gebieden, bijvoorbeeld waar vroeger mijnbouw was, kan het gebeuren dat het waterpeil juist stijgt en de grond omhoog wordt geduwd waardoor funderingen worden ontzet. Treft u zo’n woning dan kunt u geconfronteerd worden met aanzienlijke kosten die gemakkelijk de €50.000 kunnen overschrijven. Kosten die echter toch gemaakt moeten worden om te voorkomen dat de woning verder in waarde daalt.

Asbest en duurzaamheid
Asbest in daken en rondom verwarmingsbuizen kan ook leiden tot onverwacht hoge, extra kosten. Nieuw aandachtspunt bij bouwkundige keuringen is de staat van duurzaamheid van de woning. In de komende jaren moet rekening worden gehouden met nieuwe wet- en regelgeving om woningen duurzamer te maken. Woningen die niet energiezuinig zijn, zullen de komende jaren na verwachting steeds kritischer worden bekeken door kopers, wat de koopprijs onder druk zal zetten.

Een goede keuring voorkomt veel problemen
Overweegt u een woning te kopen dan is het verstandig om een goede, bouwkundige keuring te laten uitvoeren. Heeft de verkoper daar grote bezwaren tegen? Dan is dat extra reden om voorzichtig te zijn!

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld