Extra lenen voor duurzaamheid? Eerst even goed rekenen!

Veel banken bieden de mogelijkheid om uw hypotheek te verhogen om daarmee maatregelen te financieren om uw woning duurzamer te maken. Een goede zaak. Maar toch is het belangrijk om samen met ons even te rekenen. In dit artikel leggen wij uit waarom.

Extra lenen voor vergroten duurzaamheid woning
Veel hypotheekverstrekkers bieden de mogelijkheid om energiebesparende maatregelen mee te financieren in de hypotheek. Voor die extra investeringen zijn zij bereid een hogere hypotheek te verstrekken dan ze normaal doen. Vrij gebruikelijk is inmiddels dat u tot maximaal 6% van de woningwaarde extra kunt lenen. Deze extra 6% financiering is dan bedoeld om de kosten te financieren van bijvoorbeeld de aanschaf van:

  • HR-ketel
  • Warmtepomp
  • Zonneboiler
  • Zonnecellen
  • Spouwmuurisolatie
  • Dakisolatie
  • Vloerisolatie
  • HR++ beglazing

Extra hoge lening moet wel draagbaar zijn
Het bedrag dat via de hypotheek geleend wordt, is in hoofdzaak bedoeld om de aankoop van de woning te financieren. De extra financiering voor het verduurzamen van de woning is een aanvulling op de hypotheek. Geldverstrekkers zijn verplicht te controleren of de lasten van de totale lening draagbaar zijn voor de consument die de lening aangaat. Deze lasten bestaan uit rente en aflossing.

Veel geldverstrekkers werken met risico-opslagen
Veel geldverstrekkers werken met een basisrente en een risico-opslag. Die risico-opslagen werken globaal als volgt. Indien de consument de lening door welke oorzaak dan ook niet kan terugbetalen dan zal de geldverstrekker uiteindelijk de woning moeten verkopen en de opbrengst hiervan gebruiken om de schuld af te lossen. Is de opbrengst uit de verkoop echter lager dan de schuld dan leidt de geldverstrekker een verlies. Hoe hoger de hypotheeklening is in relatie tot de actuele waarde van de woning, hoe meer risico de bank loopt dat bij een gedwongen verkoop van de woning de opbrengst minder is dan het restant van de schuld. Maar andersom geldt dit ook. Is de lening slechts een relatief beperkt deel van de actuele waarde van de woning dan loopt de geldverstrekker geen of een beperkt risico dat de lening niet geheel wordt afgelost.

Geldverstrekkers werken daarom naast de basisrente met een opslag van tienden van procenten. Bedraagt de lening bijvoorbeeld minder dan 60% van de actuele waarde van de woning dan kan een geldverstrekker afzien van een risico-opslag en alleen de basisrente hanteren.

Maar is het leenbedrag hoger dan de waarde van de woning dan zal over het algemeen de maximale risico-opslag worden gehanteerd. En hier schuilt het probleem bij het verhogen van de hypotheeksom om duurzaamheidsmaatregelen te financieren.

Opslag gaat over het volle leenbedrag
De maximale risico-opslag kan wel 0,5% bedragen boven de basisrente die de geldverstrekker rekent. De 6% extra financiering die u afsluit om uw woning duurzaam te maken, kan ertoe leiden dat uw totale hypotheek valt onder een hogere risico-opslag. De extra rente die u hiervoor moet betalen, betaalt u niet alleen over het deel van de hypotheek dat bestemd is voor de financiering van de duurzaamheidsmaatregelen maar ook over het (overgrote) deel dat bestemd is voor de financiering van de aankoop van de woning.

Het op deze wijze financieren van duurzaamheidsmaatregelen van uw woning kan hierdoor onbedoeld toch prijzig worden.

Goed onderzoeken is nodig
Een enkele geldverstrekker heeft inmiddels besloten om bij het bepalen van de hoogte van de risico-opslagen geen rekening te houden met de extra financiering die u sluit voor het nemen van maatregelen om uw woning te verduurzamen. Maar de meeste geldverstrekkers volgen dit beleid nog niet.

Naast de (extra) financiering via de hypotheek die u heeft afgesloten bij de aankoop van de woning, zijn er andere manieren om duurzaamheidsmaatregelen te financieren. Bijvoorbeeld via een extra duurzaamheidslening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Het is verstandig om waar mogelijk uw woning te verduurzamen. Dat is goed voor het klimaat, maar u zult ook zien dat het bedrag dat u hiermee in de toekomst bespaart steeds hoger zal worden. De vraag welke vorm van financiering op dit moment voor u het voordeligst is vraagt wel wat rekenwerk. Als uw onafhankelijk financieel adviseur helpen wij daar graag mee!

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Veel gemeenten geven starters graag een duwtje (in de goede richting)

Wij vertellen in dit artikel graag wat meer over de starterslening.

Wat starters veel meemaken
In de praktijk maken we het regelmatig mee. Een jong stel wil hun eerste woning kopen. Beiden staan nog aan het begin van hun loopbaan. De salarissen zijn daardoor nog niet al te hoog. Het stel “valt” voor een woning van € 150.000,-. Maar hoe wij ook rekenen en de markt vergelijken, we weten uit ervaring dat banken nooit meer dan € 135.000,- aan hypotheek zullen verstrekken. Indien er dan geen “suikeroom” in de buurt is, is er een probleem. Want zonder die €15.000,- kan het jonge stel de woning niet kopen.

Starterslening bij veel gemeenten mogelijk
Circa 250 gemeenten in Nederland willen deze starters helpen. Zij werken daarbij samen bij het aanbieden van een zogenaamde “starterslening”. Dit werkt als volgt. Het stel sluit bij een geldverstrekker een hypotheek (in het voorbeeld hierboven) van € 135.000. Vervolgens wordt bij het samenwerkingsverband van deze gemeenten het restant van € 15.000 geleend. Uiteraard moet over deze lening rente worden betaald en moet de lening ook worden afgelost. Het bijzondere is nu dat dit de eerste drie jaar niet hoeft! In de eerste drie jaar wordt dus alleen de rente en de aflossing over de hypotheek van € 135.000 betaald. Na drie jaar komen daar de rente en de aflossing van de lening van € 15.000,- bovenop. Maar tegen die tijd zullen de salarissen van beide partners hopelijk iets gestegen zijn waardoor deze extra lasten goed zijn te dragen!

Een starterslening is een hypotheek waarmee het tekort tussen het bedrag dat de starter formeel maximaal kan lenen en de koopprijs van de woning wordt overbrugd. De starterslening wordt afgesloten via de gemeente en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Helaas doen niet alle gemeenten mee. Wilt u weten of een bepaalde gemeente deze starterslening kent dan kunt u dat hier bekijken.

Er valt meer over te vertellen
Uiteraard gelden voor deze startersregeling de nodige voorwaarden. Als onafhankelijk financieel adviseur kennen wij deze. Wilt u weten of u in uw situatie ook in aanmerking komt voor een starterslening, dan zoeken wij dat graag voor u uit. Laat u het ons weten wanneer u hierover meer informatie wilt?

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Wanneer u ons uw nieuwe WOZ-waarde doorgeeft, controleren wij iets voor u

Wanneer u ons doorgeeft wat de nieuwe WOZ-waarde van uw woning is, zullen wij voor u iets controleren. Wat? Dat leggen we graag uit.

Wet waardering onroerende zaken
De Wet waardering onroerende zaken, afgekort Wet WOZ, dateert uit 1994. De Wet regelt de waardebepaling van alle onroerende zaken in Nederland. Deze waarde is bepalend voor verschillende belastingen en heffingen. De wet bepaalt dat het gaat om de waarde die gold één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. De waarde die u dus begin 2019 heeft vernomen is feitelijk de waarde die uw woning begin 2018 had.

Gaat u uw woning verkopen? Dan is een hoge waarde gunstig
Gaat u uw woning verkopen dan zal de kandidaat- koper zeker kijken naar de WOZ-waarde. Is de WOZ-waarde veel lager dan de vraagprijs die u in gedachte had, dan zal dat voor de kandidaat-koper mogelijk reden zijn om van de koop af te zien of een forse korting op uw vraagprijs te bedingen.

Komt de woning in een nalatenschap? Dan is een lage waarde gunstig
Komt de woning in een nalatenschap dan moet over de waarde van de woning erfbelasting worden betaald. De erfbelasting bedraagt tussen de 10% en 40%. Voordat u aangeslagen wordt voor erfbelasting geldt er wel eerst een vrijstelling. In 2019 is deze voor een echtgenoot bijvoorbeeld €650.913,-. Dus over een erfenis tot aan dit bedrag hoeft de echtgenoot van de erflater geen erfbelasting te betalen.  Voor een kind van de erflater is deze vrijstelling nog maar €20.616,-.  In die situatie is een lagere WOZ waarde dus gunstig.

U blijft lekker wonen waar u woont! 
Nu de situatie dat u lekker blijft wonen, waar u woont. Ook dan kan een hogere WOZ-waarde voor u gunstig zijn wanneer u ook nog een hypothecair krediet heeft. Veel verzekeraars koppelen de hoogte van de hypotheekrente namelijk aan de het verschil tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning. Naarmate de waarde van de woning dichter in de buurt ligt van de openstaande hypotheekschuld zal de rente iets hoger zijn dan wanneer de waarde van de woning veel hoger is dan het restant van de schuld.

Door eventuele aflossingen die u doet, kan dit verschil in waarde en schuld toenemen. Maar ook wanneer u geen aflossingen doet, kan door een hogere WOZ-waarde dit verschil toenemen en kan dat betekenen dat u recht heeft op een iets lagere hypotheekrente. Sommige banken passen dit automatisch aan. Bij andere banken moet u hier zelf om vragen.

Betaalt u nu nog een forse hypotheekrente dan is het zinvol om te onderzoeken of u uw bestaande hypotheek vervroegd kunt aflossen door tegen een veel lagere rente een nieuwe hypotheek af te sluiten. U zult dan wel aan de bank een vergoeding moeten betalen, maar in veel gevallen blijft er dan nog een aantrekkelijk voordeel over. Ook dan zult u extra profiteren wanneer door de stijging van de WOZ-waarde het verschil tussen de waarde van uw woning en het bedrag dat u wilt lenen groter is geworden.

Wij zoeken het graag voor u uit
Weet u of op uw hypotheek een rente-opslag zit? En weet u of de actuele WOZ-waarde u recht geeft op een korting op uw huidige hypotheek? Nee? Wanneer u ons laat weten wat uw actuele WOZ-waarde is, gaan wij voor u hiermee aan de slag. Dat geldt uiteraard ook wanneer u wilt weten of u geld kunt besparen door uw huidige hypotheek over te sluiten tegen een lagere rente. Wanneer u contact met ons opneemt, zoeken wij het graag voor u uit.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Eigen woning en verzorgingstehuis

Oude regelingen blijven lang in het collectieve geheugen hangen. Bijvoorbeeld de regel dat wanneer iemand op oudere leeftijd in een verzorgingstehuis wordt opgenomen hij of zij alle kosten zelf moet betalen totdat al het spaargeld inclusief de waarde van de woning “op” is. Deze regeling bestaat (gelukkig!) niet meer. In dit artikel lichten wij de nieuwe regeling toe.

Eigen bijdrage afhankelijk van inkomen
Indien iemand in een verzorgingstehuis wordt opgenomen dan dient er een eigen bijdrage te worden betaald. De hoogte van deze eigen bijdrage hangt af van het inkomen van degene die wordt opgenomen. Voor de meeste mensen geldt dat het inkomen op latere leeftijd bestaat uit een maandelijkse AOW-uitkering en misschien een pensioenuitkering. Hoe lager het inkomen hoe lager de eigen bijdrage. Andersom geldt ook: hoe hoger het inkomen hoe hoger de eigen bijdrage.

Eigen woning
Het is goed mogelijk dat degene die in een verzorgingstehuis gaat wonen nog een eigen woning heeft. Dan zijn er twee situaties denkbaar:
● Degene die in het verzorgingstehuis wordt opgenomen heeft nog een partner die in de woning blijft wonen. In deze situatie blijft de waarde van de eigen woning helemaal buiten beschouwing voor de berekening van de eigen bijdrage;
● De tweede situatie is die waarin degene die in een verzorgingstehuis gaat wonen nog eigenaar blijft van de woning. In de eerste drie jaar van opname in het verzorgingstehuis blijft dan de waarde van de eigen woning buiten beschouwing voor de berekening van de eigen bijdrage.

Woning verkocht
Indien degene die de in een verzorgingstehuis wordt opgenomen voor deze opname de woning heeft verkocht dan kan er, na aflossing van een eventuele hypotheek een fors kapitaal zijn. Stel dat dit kapitaal op een spaarrekening staat. Voor de berekening van de eigen bijdrage wordt ervan uitgegaan dat over het bedrag boven de €25.000 op jaarbasis 4 % tot het inkomen moet worden gerekend.

Stel dat er een spaarbedrag is van €100.000. Dan geldt eerst de vrijstelling van €25.000. Ten aanzien van de resterende €75.000 wordt ervan uitgegaan dat 4% = €3000 tot het inkomen moet worden gerekend. Deze €3.000 moet dan worden opgeteld bij de andere inkomsten zoals AOW en pensioen. Het totale bedrag bepaalt dan de hoogte van de eigen bijdrage.

Deze berekening geldt ook voor de alleenstaande die in een verzorgingshuis wordt opgenomen en die al die jaren een eigen woning blijft bezitten. De eerste drie jaar wordt de waarde van de woning niet betrokken bij het bepalen van het inkomen. Na deze drie jaar wel en dan via de bepaling dat 4 % van de waarde per jaar geacht wordt inkomen te zijn.

Conclusie
De conclusie is dat de al dan niet al gerealiseerde waarde van de eigen woning niet eerst gebruikt hoeft te worden om de kosten van de opname in het verzorgingstehuis te financieren voordat de overheid deze kosten voor haar rekening neemt.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Woning verbouwen? Denk dan aan duurzaam maken

Bij de meeste woningen die voor het jaar 2000 zijn gebouwd, kunnen relatief eenvoudige maatregelen worden getroffen die de woning energiezuiniger maken. Dat geldt in het bijzonder voor woningen van voor 1992.

Veel woningen kunnen energiezuiniger
Er zijn verschillende redenen om hiermee aan de slag te gaan. Allereerst zal energie in de komende jaren steeds duurder worden. Investeringen die u nu doet, zullen zich snel terugverdienen. Een andere goede reden is natuurlijk het klimaat. Met elkaar willen wij de opwarming van de aarde zo veel mogelijk beperken. Het energiezuiniger maken van de woning kan aan dit doel een mooie bijdrage leveren. In de praktijk blijken veel maatregelen ook het comfort van de woning te verhogen. En tot slot: de goede maatregelen verhogen de waarde van uw woning!

Geschikt moment voor aanpassingen
Voor veel aanpassingen geldt dat deze tegen de laagste kosten doorgevoerd kunnen worden indien u uw woning toch al gaat verbouwen. Heeft u net een woning gekocht die u vervolgens gaat verbouwen dan is dat een ideaal moment om ook te kijken naar het energiezuiniger maken van uw woning. Maar ook wanneer u bijvoorbeeld in uw bestaande woning een nieuwe keuken of badkamer inbouwt, is het zinvol om op dat moment te onderzoeken welke energiebesparende maatregelen u kunt nemen.

Zijn er in de woning nog weinig maatregelen getroffen dan blijkt in de meeste gevallen dat investeringen in verbetering van de isolatie het meest rendabel zijn. Dan hebben we het dus over het isoleren van het dak en de vloer. Aangevuld met misschien driedubbel glasramen.

Overheid stimuleert met gunstige leningen
Bij het afsluiten van een nieuwe hypothecaire lening zijn meerdere geldverstrekkers bereid om energiebesparende maatregelen mee te financieren in de hypotheek. Waar men normaal gesproken maximaal 100 % van de waarde van de woning als hypotheek wil verstrekken, is men voor de financiering van de kosten van energiebesparende maatregelen bereid 106 % te lenen.

Ook wanneer u al een hypotheek heeft, zijn er verschillende mogelijkheden om voor de kosten van deze maatregelen een lening af te sluiten. Zo bieden veel gemeenten en provincies via het Stimuleringsfonds Volkhuisvesting (SVn) aantrekkelijke leningsvoorwaarden aan.

www.verbeterjehuis.nl
De onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal heeft een praktische site ontwikkeld. Door een aantal eenvoudige vragen over uw woning te beantwoorden krijgt u inzicht welke energiebesparende maatregelen u kunt nemen, wat de kosten hiervan zijn en welke besparingen u hiermee kunt bereiken.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Gestopt met roken? Kijk dan ook even naar uw OverlijdensRisicoVerzekering

Wanneer u met succes bent gestopt met roken, dan adviseren wij u te controleren of dit gevolgen heeft voor de overlijdensrisicoverzekering(ORV) die u misschien in het verleden heeft afgesloten. Mogelijk dat er een aantrekkelijk financieel voordeel op u ligt te wachten!

ORV en hypotheek
De meeste mensen die een woning kopen sluiten hiervoor een hypothecaire geldlening af. Bij een dergelijke lening moet maandelijks rente worden betaald. Daarnaast kiezen de meeste mensen tegenwoordig in verband met fiscale voordelen ook voor een hypotheek waarin elke maand de lening voor een stukje wordt afgelost.

Het bedrag dat u kunt lenen hangt onder meer af van de waarde van de woning die u wilt kopen en de hoogte van uw inkomen. Dit inkomen moet voldoende zijn om de maandelijkse rente en aflossing te kunnen betalen.

Inkomen kan wegvallen
Door bijvoorbeeld ziekte of ongeval kan één van de partners komen te overlijden. Indien deze partner tijdens het leven inkomen had, kan het inkomen dat na diens overlijden voor de nabestaanden overblijft te laag zijn om van te leven en ook de rente en aflossing van de geldlening te betalen. De consequentie is dan dat de woning mogelijk verkocht moet worden. Dit kan voorkomen worden door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op het leven van degene van wie het arbeidsinkomen belangrijk is om de hypotheeklasten te betalen.

In het geval van overlijden komt er dan een uitkering ter beschikking. Dit kan een groot bedrag ineens zijn waarmee de schuld in een keer geheel of voor een groot gedeelte kan worden afgelost. Of een bedrag per maand waarmee de nabestaanden de maandelijkse hypotheeklasten kunnen betalen. In beide gevallen zorgt de uitkering ervoor dat de nabestaanden de hypotheeklasten kunnen betalen en in de woning kunnen blijven wonen.

Rokers betalen hogere premie
Het risico dat iemand die rookt eerder dan een niet-roker komt te overlijden is groot. In vergelijking met consumenten die wél roken rekenen verzekeraars daarom een fors lagere premie voor de overlijdensrisicoverzekering indien u niet rookt.

Het is goed mogelijk dat u bij het afsluiten van de verzekering naar waarheid heeft aangegeven dat u rookt. De verzekeraar weet het niet als u inmiddels gestopt bent. De verzekeraar zal u dan een te hoge premie blijven rekenen. Geeft u echter door dat u niet meer rookt, dan kan bij veel verzekeraars de premie verlaagd worden.

Het is sowieso goed om periodiek contact met ons te hebben om te onderzoeken of de verzekering nog goed aansluit bij uw persoonlijke situatie. Door bijvoorbeeld wijziging in uw gezin of werk kan het verstandig zijn om de verzekerde som te verhogen of te verlagen. Ook kunnen wij dan onderzoeken of de premie die u betaalt nog steeds marktconform is. Wij adviseren u in ieder geval om bijvoorbeeld eens in de drie jaar hierover even contact met ons te hebben. En eventueel eerder wanneer er zich belangrijke wijzigingen in uw persoonlijke situatie voordoen.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Extra waakzaamheid vereist bij kopen appartement

Indien u een appartement gaat kopen is het verstandig goed te onderzoeken of de Vereniging van Eigenaren (VvE) voldoende reserves heeft opgebouwd voor noodzakelijk groot onderhoud. In dit artikel leggen wij uit waarom.

Appartementen zijn er in veel soorten
In een gebouw kunnen meerdere, aparte woonruimtes aanwezig zijn. Denk aan een flat waarin zich bijvoorbeeld meer dan 100 woningen bevinden. Ook kunt u denken aan een winkelstraat waarboven een winkel een woning is gesitueerd.

In het spraakgebruik verstaan we onder een appartement een afzonderlijke woning in een groter gebouw. Let wel: indien u een appartement koopt, koopt u het recht om een gedeelte van het betreffende gebouw exclusief te mogen gebruiken.

Gemeenschappelijke voorzieningen
Bij een gebouw dat bestaat uit meerdere appartementen zijn er dus meerdere eigenaren. Elke eigenaar heeft het exclusieve recht op het gebruik van een specifiek deel van het gebouw (de woning of bijvoorbeeld de winkel). Daarnaast zijn alle eigenaren ook samen eigenaar van de gemeenschappelijke ruimtes. Dat is bijvoorbeeld de fundering waar het gebouw op staat. Of het dak van de woning. Dat dak is dus niet het exclusieve eigendom van de “bovenste” bewoner. Maar ook de centrale verwarming en centrale toegangsdeur zijn eigendom van alle bewoners.

Iedereen moet meebetalen aan gemeenschappelijke voorzieningen
Alle bewoners en gebruikers van het pand zijn samen financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke voorzieningen. Moet bijvoorbeeld het dak worden gerepareerd dan moeten alle bewoners van het pand daaraan meebetalen.

Het is wettelijk verplicht dat ten behoeve van elk gebouw waarin appartementen aanwezig zijn, een Vereniging van Eigenaars, VvE bestaat. Elke eigenaar van een appartement is dan verplicht lid van deze Vereniging van Eigenaars.

De Vereniging van Eigenaars is onder meer verplicht om een reservefonds op te bouwen voor toekomstig onderhoud van de gemeenschappelijke voorzieningen. Bij wet is bepaald dat de omvang van de reservering minimaal 0,5 % moet zijn van de herbouwwaarde van het gebouw of is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. Hiervan mag onder meer worden afgeweken indien 80 % van de eigenaren hiermee akkoord gaat. De consequentie is dan wel dat deze eigenaren bij groot onderhoud hun bijdrage direct beschikbaar moeten hebben. Dat gaat dan vaak om vele duizenden euro’s in één keer.

Veel VvE’s hebben onvoldoende reserve
Bij heel veel Verenigingen van Eigenaars is nog steeds sprake van geen of een veel te lage reservering voor groot onderhoud. Dit kan komen doordat bewoners die van plan zijn om binnen een paar jaar te verhuizen op de ledenvergadering tegen instelling van een onderhoudsfonds stemmen of een lager bedrag willen reserveren dan noodzakelijk is.

Probleem is echter dat indien er groot onderhoud moet plaatsvinden de kosten hiervan worden omgeslagen over alle eigenaren. Of de kosten komen uit het fonds óf de bewoners moeten op dat moment allemaal extra betalen.

Bij aanvragen kijken banken naar onderhoudsfonds
Indien u een appartement gaat kopen dan zult u hiervoor waarschijnlijk een geldlening (hypotheek) moeten afsluiten. Bij de beoordeling of u deze hypothecaire geldlening kunt afsluiten, gaan banken steeds kritischer kijken of er wel een actieve Vereniging van Eigenaars is en of er door deze vereniging voldoende geld is gereserveerd voor groot onderhoud. Is dit niet het geval dan komt het steeds vaker voor dat de bank de aanvraag voor een hypotheek afwijst.

Indien u het appartement heeft gekocht zonder financieringsvoorbehoud dan kan er in de situatie dat er onvoldoende geld is gereserveerd voor groot onderhoud voor u een groot probleem ontstaan. U bent verplicht de prijs van de woning te betalen en doet u dit niet dan moet u vaak een forse boete betalen (bijvoorbeeld 10 % van de koopsom) maar u kunt deze koopsom niet betalen omdat de bank niet bereid is om u een hypotheek te verstrekken.

Ons advies is dan ook om bij de aankoop van een appartement goed onderzoek (te laten) doen naar de activiteiten van de Vereniging van Eigenaars en te onderzoeken of er daadwerkelijk voldoende reseves zijn opgebouwd voor groot onderhoud voordat u een beslissing neemt om een appartement te kopen.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

10 tips om zo zuinig mogelijk auto te rijden

Facebook&Twitter (21)

Of je nu veel of weinig kilometers per jaar rijdt en of je nu een zuinige auto hebt of niet. Om al deze autokosten enigszins te beperken geven we je hieronder een tiental tips waarmee je geld kunt besparen.

Tip 1: Kies een autoverzekering die bij jou én je auto past
Een nieuwe auto verzeker je uiteraard allrisk. Maar heb je een tweedehands auto van een paar jaar oud, dan is het wellicht goedkoper om je auto WA Extra te verzekeren. Is je (tweedehands) auto écht een flink aantal jaar oud? Dan wordt het wellicht tijd voor een WA-verzekering. Het soort autoverzekering dat het beste bij je auto past hangt vooral af van de dagwaarde van je auto en of je hem al hebt afbetaald.

Bij het kiezen van de juiste autoverzekering kun je ook rekening houden met het gebruik van je auto. Zo is er momenteel veel aandacht voor innovatie bij verzekeraars. Allerlei nieuwe vormen van auto’s verzekeren vinden hun weg naar de markt. Van Pay-how-you- drive, waarbij goed rijgedrag wordt beloond, tot Pay-as-you-drive zoals een prepaid autoverzekering. Hierbij betaal je alleen premie voor de kilometers die je daadwerkelijk gereden hebt. Als je een maand je auto niet gebruikt, betaal je dus niets.

Tip 2: Voorkom dure reparaties met goed onderhoud
Voor veel automobilisten is tijdsbesparing één van de redenen waarom zij een auto aanschaffen, wellicht geldt dit ook voor jou. Zorg er wel voor dat je voldoende tijd maakt voor de onderhoud van je eigen auto. Verschillende technische mankementen kunnen namelijk invloed hebben op de hoeveelheid brandstof die je verbruikt tijdens het rijden. Denk aan een verstopte luchtfilter. Behalve hogere brandstofkosten is het vervangen van dit soort onderdelen ook geen pretje voor je portemonnee. Zo kunnen sommige reparaties tot in de honderden euro’s oplopen. Kortom, zorg dat jij je auto goed onderhoudt en voorkom dure reparaties.

Tip 3: Controleer elke paar maanden je bandenspanning
Op de fiets merk je het direct als je een zachte band hebt: je moet dan veel harder trappen om dezelfde snelheid te houden. Dit merk je niet zo snel bij autorijden. Veel automobilisten rijden dan ook met te zachte banden en verbruiken hierdoor tot wel 5% meer brandstof dan wanneer ze met de juiste bandenspanning rijden. Te zachte banden zorgen namelijk voor onnodig veel weerstand tussen de banden en het wegdek. Zorg er dus voor dat je elke paar maanden je bandenspanning controleert, zodat je altijd met de juiste bandenspanning rijdt. Dit is trouwens niet alleen goed voor je portemonnee maar ook voor het milieu, aldus MilieuCentraal.

Tip 4: Meet op tijd je oliepeil
Olie heeft een beschermende, reinigende en koelende functie voor je motor. Als je zelf olie bijvult, denk er dan aan dat je de juiste olie koopt, dat je motor is afgekoeld en dat de auto recht staat. Voor automobilisten die weinig kilometers rijden geldt dat zij hun olie wat vaker (laten) verversen om te voorkomen dat er kleppen verstopt raken.

Tip 5: Maak eenvoudig je eigen ruitenwisservloeistof
Wist je dat je heel eenvoudig je eigen ruitenwisservloeistof kunt maken? Dit is een stuk goedkoper dan het kopen van kant-en-klare ruitenwisservloeistof. Voor het maken van een liter ruitenwisservloeistof heb je 600 milliliter water, 300 milliliter spiritus en 100 milliliter allesreiniger nodig.

Tip 6: Goedkoop tanken
Wellicht een inkoppertje, maar goedkoop tanken doe je door:
- Niet te tanken bij een tankstation direct aan de snelweg
- Wel te tanken bij een (onbemand) tankstation aan een lokale weg
Er zijn verschillende apps en websites waarmee je eenvoudig het goedkoopste tankstation bij jou in de buurt kunt vinden.

Tip 7: Geld besparen met je auto rijstijl
Ook tijdens het autorijden kun je met een aantal simpele handelingen besparen op je autokosten:
Schakel snel door:
Bij het rijden in een laag toerental hoeft je motor minder hard te werken en dit scheelt brandstof. Schakel dus snel door naar een hogere versnelling.
Laat op tijd je gas los:
Springt het stoplicht op oranje? Laat dan op tijd je gas los. De meters die je dan verder rolt met de auto, zijn dan mooi (gratis) meegenomen.
Beperk je snelheid:
Wist je dat als je 130 kilometer per uur rijdt, je 25 procent meer brandstof verbruikt dan wanneer je 100 kilometer per uur rijdt? Je bespaart dus (waarschijnlijk) wel tijd met harder rijden, maar je bespaart dan geen geld op je benzinekosten.

Tip 8: Beperk het gebruik van functionaliteiten in je auto
Door het gebruik van de airconditioning, stoelverwarming en bijvoorbeeld de achterruitverwarming te beperken in je auto, kun je extra geld besparen. Dit soort functionaliteiten verbruiken namelijk veel energie en brandstof.

Tip 9: Haal overbodig gewicht uit of van je auto
Voordat je vertrekt met je auto is het goed om te controleren of er overbodig gewicht in de auto óf op de auto ligt. Zijn jullie bijvoorbeeld net terug van vakantie? Verwijder dan (eventueel) direct de dakkoffer van de auto. Hierdoor kun je het onnodig verbruik van brandstof verminderen.

Tip 10: Deel je auto met anderen
Als je weinig rijdt met je auto, is het misschien een idee om hem te verhuren of te delen. Zo verdien je er zelf nog wat aan. Door je auto te delen (denk aan carpoolen via BlaBlaCar) help je het milieu ook nog een handje! Controleer voorafgaand aan de verhuur of het delen van je auto wel of je autoverzekering dit toestaat.

Succes met besparen!

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Minister hecht belang aan onafhankelijk advies

Minister Hoekstra van het Ministerie van Financiën heeft op 15 januari jl. een brief geschreven aan de Tweede Kamer. In deze brief geeft de minister aan het belangrijk te vinden om het begrip “onafhankelijk advies” wettelijk te beschermen. Wij zijn blij met dit voornemen van de minister.

Grote verschillen
In Nederland worden hypotheken door verschillende banken aangeboden. De verschillen tussen deze hypotheken kunnen groot zijn. Het gaat niet zo zeer om het feit dat er “goede” en “slechte” producten zijn. Wel is het zo, dat de ene hypotheek beter past bij de persoonlijke situatie van een consument dan de hypotheek van een andere bank.

Grove tweedeling
Bij de keuze van een goede verzekering of hypotheek is het verstandig om advies te vragen van een financieel deskundige. Dergelijke financieel adviseurs zijn onder te verdelen in twee hoofdcategorieën, te weten:
• Adviseurs in dienst van de bank. Deze adviseurs adviseren over het algemeen alleen de hypotheken van de eigen bank. Dat zullen ze vaak zo goed en eerlijk mogelijk doen maar, u mag niet verwachten dat deze adviseurs u erop attenderen dat in uw specifieke situatie de hypotheek van een andere financiële instelling wellicht beter is.
• Zelfstandige adviseurs die niet in dienst zijn van een verzekeringsmaatschappij of bank. Deze adviseurs zijn in staat de financiële producten van een groot aantal banken en verzekeringsmaatschappijen te overzien. Zij zullen aan de ene klant het product van maatschappij A adviseren en bij een andere klant met andere omstandigheden het product van maatschappij B.

Dergelijke adviseurs noemen wij “onafhankelijke” adviseurs. Onafhankelijk omdat zij niet gebonden zijn aan een specifieke, financiële instelling.

Wettelijke bescherming
De term “onafhankelijk adviseur” is niet wettelijk beschermd. Dit leidt er soms toe dat adviseurs niet in dienst zijn van een specifieke verzekeringsmaatschappij of bank en zich als “onafhankelijk” presenteren, maar toch uitsluitend de producten van een bepaalde maatschappij of bank adviseren.

De minister wil hieraan een einde maken. Adviseurs die in dienst zijn van een bank of verzekeringsmaatschappij zullen, als de plannen doorgaan, worden aangeduid als “verkoopadviseur”, terwijl alleen de adviseur die in zijn adviezen een groot deel van het het beschikbare aanbod van het op de Nederlandse markt verkrijgbare aanbod van hypotheken en verzekeringen betrekt, zich onafhankelijk adviseur mag noemen.

Wij zijn onafhankelijk!
Ons kantoor is onafhankelijk! Indien wij u een verzekering of hypotheek adviseren dan doen we dit na een grondige analyse van de markt. Daarbij kijken we niet alleen naar de hoogte van de premie en rente, maar ook en vooral naar de voorwaarden van de verzekering of hypotheek.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Trend: Senioren stellen overwaarde woning veilig en verhuizen

Veel senioren van 60 jaar en ouder verkopen hun woning en gaan vervolgens kleiner wonen. Op deze manier stellen zij vaak aanzienlijke bedragen aan overwaarde op hun woning veilig.

Trend onder senioren
Makelaars signaleren de trend al langer. Steeds vaker besluiten senioren om hun bestaande, grote woning te verkopen om vervolgens een kleinere woning te kopen of te huren. Doordat deze senioren vaak al de lening van de hypotheek op de bestaande woning geheel of gedeeltelijk hebben afgelost en de waarde van deze woning sinds de aankoop in het verleden fors is gestegen, profiteren deze senioren vaak van een aanzienlijke overwaarde van de woning. Door de woning te verkopen maakt men deze overwaarde liquide.

Een deel van de opbrengst van verkoop wordt dan gebruikt voor de aankoop van een nieuwe, kleinere woning. Andere, populaire bestemmingen zijn onder meer reizen, aanvulling op het pensioen en het hebben van een financiële buffer.

Meer veiligheid en comfort
Een financieel motief om nu tot verkoop over te gaan is het gevoel bij veel senioren dat de prijsstijgingen die in de afgelopen jaren zich op de woningmarkt hebben voorgedaan min of meer hun top hebben bereikt. Men denkt dat dit een goed moment is om de woning te verkopen. Het klopt dat de prijzen in de afgelopen jaren sterk zijn gestegen en deze groei nu begint af te vlakken. Er zijn echter nog geen indicaties dat de prijzen van woningen in de komende jaren sterk gaan dalen.

Naast het veiligstellen van de overwaarde van de woning kiezen senioren ook voor verkoop omdat men een woning zoekt die meer comfort biedt, bijvoorbeeld een appartement waar alles gelijkvloers is, en dat geen achterstallig onderhoud heeft. Of een omgeving die veiliger aanvoelt of waar eventuele, noodzakelijke ondersteuning beter georganiseerd en verkregen kan worden.

Ook senioren kunnen een hypotheek afsluiten
Tot voor enkele jaren geleden was het voor senioren vrijwel niet mogelijk om banken bereid te vinden om aan hen een hypothecair krediet te verstrekken. Gelukkig ligt die tijd achter ons. Indien de lening financieel verantwoord is, kunnen tegenwoordig ook senioren gewoon een hypotheek afsluiten.

Bij de beoordeling of een lening financieel verantwoord is, wordt onder meer gelet op de hoogte van de lening in relatie tot de waarde van de woning. Ook wordt gekeken naar het inkomen waaruit de hypotheeklasten betaald moeten worden. Senioren hebben vaak naast hun AOW ook nog een pensioenuitkering uit vroegere dienstbetrekkingen waardoor zij de hypotheeklasten goed kunnen opbrengen. Met de huidige lage rente, diverse inkomens zoals AOW en pensioen en vermogen door het liquide maken van de overwaarde uit de oude woning, is het verkrijgen van een hypotheek ook voor senioren steeds vaker prima mogelijk.

Wilt u eens uitgebreider van gedachten wisselen wat in uw situatie de mogelijkheden zijn, dan doen wij dat natuurlijk graag. Neemt u contact met ons op? Wij maken daar graag tijd voor vrij.

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld