Voorkom pech onderweg op vakantie!

Het is het schrikbeeld voor iedere automobilist: een klapband. U verkeert op dat moment in een gevaarlijke situatie, zowel voor uzelf als voor uw medeweggebruikers. Hoe voorkomt u een klapband ? En hoe is de schade door een klapband verzekerd?

Volgens onderzoek uit 2013 van bandenspecialist VACO, rijdt 41% van de automobilisten met tenminste één band die beschadigd of versleten is. Bij 9% komt daardoor zelfs de verkeersveiligheid in gevaar. En volgens de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) wordt ongeveer 1 procent van de ongevallen veroorzaakt door slechte banden. Een van de risico’s van beschadigde banden is dat ze gemakkelijker klappen.

Hoe voorkomt u een klapband?

  1. Controleer regelmatig of uw banden de juiste spanning hebben. Te lage bandenspanning vervormt de band dusdanig dat de lucht erin erg warm wordt, uitzet en een uitweg zoekt. Gevolg: klapband.
  2. Vervang oude banden op tijd. Uw banden slijten waardoor ze niet langer de wettelijke minimale profieldiepte hebben. Ook hebben veel banden droogtescheurtjes, veroorzaakt door zonlicht en ouderdom. Een oude band heeft dus zwakke plekken en kan gemakkelijk klappen bij zware belasting. Als vuistregel geldt dat u uw banden eens in de 5 à 6 jaar vervangt.
  3. Laat uw autoband controleren na een incident, bijvoorbeeld als u een stoeprand heeft geraakt of als u met slippende banden heeft geremd. Het karkas van de band kan dan beschadigd worden en dit verhoogt de kans op een klapband.

Goed opletten!

Meneer Ramaker, klant bij Tinke Assurantiën, is in juni met zijn gezin op vakantie gegaan met de auto en caravan. Vooraf controleert hij alle banden op spanning en slijtage. Onderweg controleert hij bij iedere tankbeurt zijn banden op warmte en spanning, want zo’n caravan trekken over de Franse en Spaanse snelwegen is toch intensief voor auto en band.
Een dag na aankomst in Spanje zag zijn dochter iets tussen de groeven van de autoband zitten. Zij zijn direct naar de dichtstbijzijnde garage gereden om de zelftappende schroef uit de band te laten verwijderen en de band te laten plakken.

9a39348d-e1dc-4b8b-93ab-96655646fd6d 07339702-e8c5-4db8-a982-d6054dbc9387

Het is dus ontzettend belangrijk om de banden van zowel de auto als een eventuele aanhanger of caravan te controleren. Zeker omdat de snelwegen in het buitenland minder vaak en niet zo goed worden schoongemaakt als in Nederland.
Als meneer Ramaker de band niet had gecontroleerd, had hij waarschijnlijk een klapband of een lege band gehad.

Posted in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Ondernemers en senioren weer welkom voor hypotheek

Veel ondernemers hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat het voor hen lastig was een hypothecair krediet af te sluiten. Dit had verschillende oorzaken. Banken die geld uitlenen willen natuurlijk zekerheid dat deze lening op enig moment wordt terugbetaald. In de afgelopen jaren hebben we ook in Nederland een forse economische crises doorgemaakt. De inkomsten van veel ondernemers stonden onder druk omdat de omzet daalde. Tevens daalden de prijzen van woningen sterk. Die combinatie leidde ertoe dat veel geldverstrekkers zeer terughoudend werden met het verstrekken van leningen aan ondernemers.

Bestendig inkomen
In het kader van de vraag of een hypothecaire lening aan een ondernemer wel of niet verantwoord is, kijken vrijwel alle geldverstrekkers naar, wat men noemt, het “bestendig inkomen” van de ondernemer. Dat wil zeggen het inkomen over twee of drie jaar. Is dit inkomen in die periode redelijk stabiel, dan neemt de geldverstrekker aan dat in de jaren daarna dit inkomen ook wel behaald zal worden. Zijn er sterke schommelingen en worden heel goede jaren met een hoog inkomen afgewisseld met jaren waarin het inkomen heel laag is, dan zullen de meeste geldverstrekkers extra onderzoek gaan doen of de lening verantwoord is. Zeker wanneer het risico bestaat dat het bedrag dat geleend wordt, hoger is dan de marktwaarde van de woning op het moment dat er betalingsproblemen ontstaan.

Senioren
Eenzelfde soort verhaal geldt voor senioren. Veel geldverstrekkers waren terughoudend om senioren een nieuwe hypotheek te verstrekken. Zelfs in de situatie dat de “oude” grote woning met winst werd verkocht en deze winst voor een deel werd gebruikt om de “nieuwe”, kleinere woning te financieren. Veel senioren hadden in de afgelopen jaren moeite om nog een nieuwe hypotheek af te sluiten.

Markt is veranderd
Inmiddels is de markt veranderd. Veel geldverstrekkers zijn op dit moment weer bereid ondernemers een hypotheek te verstrekken, ook wanneer de ondernemer nog niet zo heel lang ondernemer is. Geldverstrekkers zijn nu meer dan in het verleden bereid naar het toekomstperspectief van de ondernemer te kijken dan alleen naar het inkomen uit het verleden.

Dit geldt ook voor de senioren. Grote banken zijn meer en meer bereid ook senioren een nieuwe hypotheek te verstrekken indien de waarde van de woning hoger is dan de gevraagde geldlening en het (pensioen-) inkomen voldoende is om de hypotheeklasten te dragen.

Wilt u weten of u in uw situatie in aanmerking komt voor een hypotheek? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij kunnen u snel een eerste indicatie geven wat haalbaar is.

Posted in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Bank mag vooruitbetalen hypotheekrente weigeren

Een bank hoeft niet akkoord te gaan met het verzoek van een consument om de hypotheekrente vooruit te betalen, aldus in hoger beroep het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Sturen van belastingdruk
Veel mensen die rente over hun hypotheek betalen mogen deze in mindering brengen op hun belastbaar inkomen. Daardoor hoeven zij minder belasting te betalen, dan dat zij zonder deze aftrek zouden moeten betalen.

Een consument kan in een bepaald jaar extra hoge inkomsten hebben. Bijvoorbeeld bij een zelfstandige die een lucratieve opdracht heeft kunnen afronden. Op dat moment kan de situatie ontstaan dat over het “extra” inkomen een hoger belastingpercentage moet worden betaald dan de ondernemer in een normaal jaar hoeft te doen. Op zo’n moment kan het voor de belastingplichtige aantrekkelijk zijn om zijn belastbaar inkomen proberen te verlagen.

Een van de manieren waarop dit kan, is de hypotheekrente die verschuldigd is in 2019 al in het jaar 2018 te betalen en deze vervolgens ook op het belastbaar inkomen over 2018 in mindering te brengen.

De fiscus gaat hiermee akkoord. Maar hoe zit het met de geldverstrekker?

De Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) kreeg onlangs deze vraag voorgelegd. In deze zaak ging het om iemand die de hypotheekrente die hij verschuldigd zou zijn over de eerste zes maanden in 2017 in december 2016 wilde betalen. De bank weigerde hieraan mee te werken.

KiFiD: Geldverstrekker mag weigeren
De bank stelde dat het administratief verwerken van rente die vooruitbetaald wordt voor haar zeer bewerkelijk is en daarmee foutgevoelig. Om dit goed te administreren moet de bank aanzienlijke kosten maken, terwijl weinig consumenten hiervan gebruik maken.

Omdat tussen partijen in de hypotheekovereenkomst was overeengekomen dat de financieringslasten per maand automatisch worden afgeschreven van de betaalrekening, mag de bank van KifiD een verzoek van de consument de verschuldigde gelden voor zes maanden in één keer te betalen weigeren.

Posted in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Prijzen van woningen stijgen verder

Het zal u niet zijn ontgaan dat de woningprijs al geruime tijd in de lift zit. Een aantal gevolgen en ontwikkelingen lichten wij voor u uit.

Kan de hypotheekrente omlaag?
Bij veel hypotheken bestaat er een relatie tussen de waarde van de woning en de hoogte van de rente die u voor deze hypotheek moet betalen. Het kan goed zijn dat bij het afsluiten van de hypotheek de waarde van de woning gelijk of zelfs minder was dan de lening die u afsloot. Grote kans dat de geldverstrekker daarom over deze rente een risico-opslag rekent. Als de waarde van de woning sindsdien is gestegen kan gekeken worden of deze risico-opslag kan vervallen. De ene geldverstrekker biedt dit uit zichzelf aan. De andere doet dit alleen als u hier nadrukkelijk om vraagt. Benieuwd hoe dit bij u zit? Wij zoeken het graag voor u uit.

Woning staat niet langer onder water
In de afgelopen jaren stonden honderdduizenden woningen “onder water”. Niet letterlijk natuurlijk. Er werd mee bedoeld dat de hypotheekschuld die op de woning rustte hoger was dan de actuele waarde van de woning. Dit betekent dat bij verkoop van de woning de eigenaren zouden blijven zitten met een (forse) schuld aan de geldverstrekker. Hierdoor zaten deze huiseigenaren vaak gevangen in hun woning. Men wilde misschien wel naar een kleinere woning of naar een ander deel van Nederland verhuizen, maar dit kon niet omdat men de restschuld niet kon dragen. Met de forse stijging van de woningprijzen zijn veel woningen weer “boven water” gekomen. Dit biedt deze woningeigenaren nu de mogelijkheid om de woning zonder het risico op een schuld te verkopen.

Verwachting: woningprijzen blijven nog 2 jaar stijgen
Niemand weet het zeker, maar de meeste deskundigen voorspellen dat er nog geen einde is gekomen aan de stijging van de woningprijzen. Algemeen is de verwachting dat de prijzen nog ongeveer twee jaar zullen stijgen met tussen de 5% en 8% per jaar. Deze verwachting is onder meer gebaseerd op het feit dat in deze periode de nieuwbouw van woningen achterblijft bij de vraag. Tussen de eerste gedachte om in een bepaald gebied nieuwe woningen te bouwen en het moment waarop deze woningen opgeleverd worden, zit in Nederland al snel tussen de 6 en 10 jaar. Dit heeft onder meer te maken met aanpassingen van bestemmingsplannen en de mogelijkheden van belanghebbenden om tegen dergelijke aanpassingen bezwaar te maken. Het verschil tussen vraag en aanbod leidt tot de verwachting dat de prijzen van woningen in grote delen van Nederland nog wel even zullen blijven stijgen.

Voor starters wordt het steeds lastiger
De stijgende prijzen voor woningen maken het vooral voor starters lastig om een woning te kopen. De oorzaak hiervoor is te wijten aan een combinatie van factoren. In de eerste plaats mag de hypotheekrente alleen dan op het belastbaar inkomen in mindering worden gebracht als de lening in 30 jaar volledig wordt afgelost. Dit betekent dat een starter niet alleen de inrichting van de woning, het onderhoud, de hypotheekrente, maar ook de aflossing van de hypotheekschuld maandelijks moet financieren. Zeker bij de start van iemands carrière is dat vaak te veel van het goede. Starters worden meer en meer gedwongen om (duur) te huren, langer bij hun ouders te wonen, op zoek te gaan naar een “tiny house” of een leegstaand winkel- of kantoorpand te kopen en dit, mits hiervoor toestemming wordt verkregen, in de loop der jaren naar een woning om te bouwen. De oplossing voor de problematiek van starters zou voor een deel vanuit de politiek moeten komen. Bijvoorbeeld door voor starters de verplichting om de woning in 30 jaar volledig af te lossen, te versoepelen. Daar is op dit moment echter nog geen draagvlak voor.

Duokoop: splitsing koop grond en koopwoning
In de huidige markt ontstaat er een nieuwe constructie. Kort gezegd komt deze neer op het volgende. A wil een woning kopen. De woning staat op grond die samen met de woning wordt gekocht. In de koopprijs zit dus een vergoeding voor de woning en een vergoeding voor de grond. Stel dat de waarde van de grond 30% van de totale koopprijs is. A koopt dan de woning en B de grond. Vervolgens betaalt A jaarlijks voor de grond een vergoeding aan B. Er wordt afgesproken dat A in de toekomst de grond van B tegen een vooraf afgesproken prijs mag kopen. Het voordeel is dat A minder geld hoeft te lenen om de woning toch te kunnen kopen. Hoewel dit op het eerste oog misschien een aantrekkelijk alternatief lijkt, zitten er toch de nodige haken en ogen aan vast. Voordat u tot een dergelijke keuze overgaat, adviseren wij u om u goed te laten voorlichten.

Posted in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Woonboerderijen zijn weer gewild

Woonboerderijen waren in de afgelopen jaren moeilijk te verkopen. Het beeld is nu volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars, NVM, volledig omgedraaid.

Prijzen 8 % gestegen
In 2017 zijn 2.600 woonboerderijen verkocht. De gemiddelde verkoopprijs bedroeg €449.500 en lag daarmee 8% hoger dan het jaar daarvoor. Het aanbod van te koop staande woonboerderijen is in 2017 met maar liefst 17% gedaald. Eind 2017 stonden 2.770 woonboerderijen te koop.

Alert op asbest
Overweegt u een woonboerderij te kopen? Wees dan alert op eventuele bijgebouwen met asbest. Uiterlijk in 2024 dienen daken met asbesthoudend materiaal verwijderd te zijn. Afhankelijk van de oppervlakte van de daken kan het professioneel verwijderen en afvoeren van het asbesthoudend materiaal en het vervangen van de daken met niet asbesthoudende materialen forse financiële kosten met zich meebrengen. Bij het bepalen van de koopprijs doet u er verstandig aan hiermee rekening te houden.

Posted in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Langere looptijd hypotheken kan voor starters uitkomst zijn

Wie een hypothecaire lening aangaat, doet dit over het algemeen voor een periode van 30 jaar. Waarom eigenlijk?

Banken en geldverstrekkers starten voorzichtig met hypotheken met een looptijd van meer dan 30 jaar. Dit kan een uitkomst zijn voor starters. Maar niet zonder eerst te hebben uitgezocht wat de voor – en nadelen zijn. In dit artikel lichten wij dit toe.

Aftrekbaarheid van de hypotheekrente
In 2001 is bepaald dat u uw hypotheekrente maximaal 30 jaar mag verrekenen met uw inkomstenbelasting. In 2013 is deze fiscale regeling verder beperkt. Voor hypothecaire geldleningen die in of na 2013 zijn afgesloten, geldt dat de hypotheekrente alleen met de inkomstenbelasting mag worden verrekend als de lening in maximaal 360 maanden (30 jaar) wordt afgelost. Deze aflossing moet via een vast bedrag per maand, kwartaal of per jaar voor rente en aflossing samen plaatsvinden (annuïtair aflossen) of via een vast bedrag per periode voor alleen aflossing (lineair aflossen).

Aflossing is niet verplicht, maar wel wanneer u de rente wilt aftrekken
Het is niet verplicht om de lening in 30 jaar af te lossen. Echter wel wanneer u de rente over een hypotheek die in 2013 of daarna is afgesloten wilt verrekenen met uw inkomstenbelasting. Alleen dankzij die aftrek kunnen veel mensen de woonlasten financieren.

De consequentie is echter dat mensen, om voor het fiscale voordeel in aanmerking te komen, maandelijks zowel de rente over de hypotheek moeten betalen als een gedeelte van de aflossing. Feitelijk wordt men op deze wijze gedwongen in 30 jaar de waarde van de woning bij elkaar te sparen. Voordeel is dat men na 30 jaar een volledig afgeloste woning heeft en geen hypotheekschuld. De woonlasten dalen dan sterk. De gedachte achter deze regeling is dat veel mensen na die 30 jaar in de buurt komen van hun pensioen. Veel mensen zullen na hun pensioendatum minder inkomen hebben dan in de periode toen zij nog inkomen uit arbeid hadden. In zo’n situatie is het fijn wanneer dan ook de woonlasten sterk dalen. Per saldo blijft er dan genoeg geld over om de andere levensbehoeften te betalen.

Pensioendatum schuift op
Het moment waarop mensen recht krijgen op AOW is inmiddels gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Omdat die levensverwachting gemiddeld stijgt, gaat de AOW in de loop der tijd op een steeds later moment in. Iemand van 25 jaar die voor het eerst een woning koopt zal, op basis van de huidige regelingen, pas op 1 april 2064 recht hebben op AOW. Dat betekent dat deze 25 jarige geacht wordt nog 46 jaar deel te nemen aan het arbeidsproces en daarmee inkomen te verwerven.

Uitgaande van de aanname dat iemand van 25 jaar nog 46 jaar arbeidsinkomen zal hebben, is het de vraag of het dan noodzakelijk is om de hypotheeklening in 30 jaar af te lossen. Immers in dit voorbeeld is de jongere op dat moment 55 jaar.

Hypotheeklening naar 40 jaar
Vanuit deze constatering wordt al langer gesproken over de mogelijkheid de hypotheeklening voor een langere periode af te sluiten. Bijvoorbeeld voor 40 of misschien wel voor 50 jaar. Inmiddels is de eerste aanbieder gekomen met het aanbod van een 40 jarige lening. Hierbij wordt de lening in twee delen gesplitst. Een deel van de lening wordt voor een periode van 30 jaar aangegaan en deze wordt ook in deze 30 jaar afgelost. De rente die over dit deel van de lening wordt betaald, mag met de inkomstenbelasting worden verrekend. Het tweede deel wordt tussentijds niet afgelost. De rente die hierover wordt betaald mag niet met de inkomstenbelasting worden verrekend.

Meer rente, minder fiscaal voordeel, lagere woonlasten
Het effect van deze 40 jarige lening in vergelijking met een 30 jarige lening is in het algemeen dat de consument over de hele looptijd van de lening in totaal meer rente gaat betalen, minder fiscaal voordeel geniet, maar gedurende de hele looptijd maandelijks wel lagere woonlasten heeft.

Goed advies is belangrijk
Het klinkt aantrekkelijk: lagere woonlasten, maar over de gehele looptijd betaalt u gewoon meer. Het is absoluut een interessante ontwikkeling. Echter, wel een die goed advies vraagt. Interesse? Wanneer u contact met ons opneemt, maken wij graag tijd vrij om uw situatie te bekijken en alle voor- en nadelen op een rij te zetten.

Posted in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Taxaties van waarde woningen moet beter

Wanneer u een woning wilt kopen, zult u voor de financiering hiervan waarschijnlijk een hypotheek willen afsluiten. De bank zal dan in vrijwel alle gevallen een rapport willen ontvangen van een onafhankelijk taxateur.

Taxaties belangrijk
Aan de hand van een taxatierapport kan de bank beoordelen of de aangevraagde lening in verhouding staat tot de waarde van het onderpand, de woning. Voor de beslissing van de bank om de lening wel of niet te verstrekken is de juistheid van het rapport dus belangrijk.

Beoordeling positie banken
Banken verstrekken voor vele miljarden euro’s aan leningen. Zouden al deze leningen bij elkaar veel meer bedragen dat de werkelijke waarde van de woningen waarop de leningen zijn verstrekt, dan is dit voor de bank risicovol. Bij een nieuwe economische crisis kan een bank daardoor in de financiële problemen komen en dat kan maatschappelijk grote gevolgen hebben. De Nederlandsche Bank bekijkt permanent de risico’s bij banken. Ook de DNB heeft dus een groot belang dat de taxaties van het onroerend goed waarvoor banken leningen hebben verstrekt een juist beeld geven.

Verbeteringen sinds 2018
Sinds april 2018 moeten taxateurs werken met een nieuw model bij taxaties: model taxatierapport 2018. De essentie van dit nieuwe model is, dat taxateurs de waarde van de woning beter moeten onderbouwen dan in het verleden. Dit betekent bijvoorbeeld dat:

  • De taxateur bij een appartement zich moet verdiepen in de financiële positie van de Vereniging van Eigenaren, VvE;
  • De fundering van de woning moet worden getoetst;
  • Gekeken moet worden naar energiebesparende maatregelen;
  • De waarde van de woning beter moet worden onderbouwd. Het is onvoldoende om alleen te kijken naar de prijs van recent verkochte woningen.

Zelfregulering onvoldoende
DNB en AFM constateren dat de taxateurs in de afgelopen jaren wel stappen hebben gezet om tot betrouwbaardere waardebepalingen te komen, maar dat deze stappen te langzaam en onvoldoende ver gaan. Vandaar dat beide toezichthouders bij de Minister van Financiën hebben bepleit om te komen tot wettelijke verankering van de eisen die aan een taxatie moet worden gesteld. De Minister heeft inmiddels aangegeven nader onderzoek op dit onderwerp af te wachten.

Prijs taxaties zullen hoger worden
Los van de vraag of er wel of geen wettelijke eisen worden gesteld aan taxaties van woningen en taxateurs is het duidelijk dat de werkzaamheden die voor een taxatie moeten worden uitgevoerd in de komende tijd zullen toenemen. Ook zal het minder voorkomen, dat taxateurs “meedenken” bij de waarde die de consument graag ziet in verband met de (her-) financiering van de woning. Dit alles zal tot gevolg hebben dat de prijs van taxaties hoger zal worden. Maar ook dat taxaties in de praktijk langer zullen gaan duren. Dit laatste kan gevolgen hebben voor de snelheid waarmee een geldverstrekker een aanvraag voor een hypotheek kan accepteren.

Wij geven u daarom het advies om al voordat u zich gaat oriënteren op een woning contact met ons op te nemen. Wij kunnen u dan een zo goed mogelijk beeld geven van de financieringsruimte zoals die in uw situatie zal gelden. U weet dan welke financiële ruimte u globaal heeft om naast het aankoopbedrag van de woning ook de noodzakelijke aanpassingen te financieren.

Posted in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Jannette Tinke

Na bijna 32 jaar is het vanaf 1 juni 2018 tijd om aan de dagen een andere invulling te geven voor Jannette. Haar dagelijkse werkzaamheden op de financiële afdeling worden door een super leuk team van twee collega’s, Mariska en Mitsy, voortgezet.

Jannette blijft betrokken bij het management van Tinke Assurantiën B.V. en het volmacht bedrijf Zekerhuis Assuradeuren B.V. Het geeft haar een goed gevoel deze stap te kunnen maken. Door de fijne club collega’s binnen beide organisaties voelt de stap goed aan en kan Jannette zicht richten op andere activiteiten.

Posted in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Typisch Mitsy

mitsy

 

 

 

 

‘Ik werk bij Tinke als financieel administratief medewerkster. Ik help klanten die naar het kantoor bellen met vragen over hun premiebetaling en werk met mijn collega’s aan prolongaties. Controle rekening-courant en het verwerken van de dagafschriften behoren ook tot mijn dagelijkse werkzaamheden.’

Waarom heb je voor Tinke Assurantiën gekozen?
‘In november 2016 ben ik gestart op de polis administratie van Zekerhuis Assuradeuren (ons volmacht kantoor). Al snel kwam ik erachter dat mijn hart bij de financiën ligt.
Tinke Assurantiën heeft mij toen de kans gegeven om mijzelf verder te ontwikkelen op de financiële afdeling. Als ik terug kijk op het afgelopen jaar, dan voel ik me nu echt op mijn plek. Een fijn en gezellig kantoor met leuk werk.’

Wanneer is jouw werkdag geslaagd?
‘Als ik mijn werkdag afsluit met een voldaan gevoel, doordat mijn werklijst leeg is en ik mensen heb kunnen helpen of een passende oplossing heb kunnen bedenken, dan kan ik zeggen dat mijn werkdag geslaagd is.’

Wat doe je in je vrije tijd?
‘Ik rij een aantal keer per week paard en ik vind het gezellig om met vriendinnen af te spreken om te shoppen, lekker te eten of naar een festival te gaan. We plannen twee keer per jaar een stedentrip, een keer in Nederland en in het buitenland.’

Wat is typisch Mitsy?
‘Gezelligheid en eten. Ik ga graag met vriendinnen een hapje eten, gezellig met een drankje erbij. Een van mijn favoriete gerechten is gevulde aubergine met zoete aardappel.’

Posted in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Jubileum van Tinke Assurantiën

85 jaar polissenStelt u zich 20 maart, 85 jaar geleden, eens voor: geen draadloze telefoon, computer of digitale polismap. Alle verzekeringen werden bij u thuis afgesloten en de verzekeringsbewijzen werden op papier aan de deur afgegeven. Een verzekering was bijvoorbeeld voor een solex en werd handje contantje betaald. Ieder jaar, maar heel vaak per week, werd een enveloppe opgehaald met het premiebedrag in weer en wind.

In die vijfentachtig jaar zijn er heel wat zaken veranderd. Ook voor de familie Tinke veranderde veel. Zo gingen de heer C.W. Tinke en zijn zoon Piet samen verder in de assurantiën. Een tijd later voegde ook kleindochter Jannette zich bij de zaak, die nu nog steeds op het kantoor van Tinke Assurantiën te vinden is. Van stencilapparaten en de eerste computer met floppy disks in 1986 naar een website met digitale polismap en een professioneel kantoor met specialisten.

Een prachtige verzameling aan polissen, reclame, krantartikelen en foto’s is in al die jaren verzameld. Na het doorbladeren van deze verzameling zijn er zelfs na al die jaren nog veel overeenkomsten, bijvoorbeeld in de visie van de directeur. In een artikel van 1992 in het Assurantie Magazine pleit Piet Tinke voor transparantie in de werkwijze, het automatiseren om klanten te bereiken en aan klantenbinding te doen. Ook de visie op reclame en bekendheid is dan al aan de orde, namelijk folders en brochures met foto’s en weinig tekst. Piet zei hierover in 1992: ‘Met foto’s, bijvoorbeeld van je kantoor, kun je vaak meer mededelen dan met woorden.’

Zo blijft Tinke Assurantiën ook in de toekomst innoveren, dezelfde goede service bieden en zo veel mogelijk verzekeringswerk voor u uit handen nemen. Op naar het volgende jubileum!

85 jaar Piet tinke

85 jaar Tinke

Posted in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld