Wat wij voor u kunnen betekenen tijdens het adviesproces

Whitepaper feb 2018

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Vijf tips ter verbetering van uw privacy

 

privacy-visual

28 januari is de Dag van de Privacy. Omdat wij uw privacy hoog in het vaandel hebben, zetten wij vijf tips voor u op een rij hoe u uw gegevens en apparaten online kan beschermen.

  • Gaat u online shoppen, bankieren of mailen? Controleer altijd of in de adresbalk https en niet http staat. Uw gegevens zijn dan versleuteld en zo weet u zeker dat u veilig gegevens kunt versturen, bijvoorbeeld naar webwinkels, bij telebankieren, webmail of wanneer u internetapplicaties gebruikt.
  • Gebruik een adblocker. Daarmee kunt u advertenties blokkeren en voorkomt u dat bedrijven alles wat u online doet kunnen volgen. Hiermee beschermt u uzelf ook meteen tegen malvertising, advertenties die worden gebruikt om te hacken.
  • Veel mensen werken de software op hun computer of telefoon niet goed bij. Dat maakt het apparaat extra kwetsbaar voor kwaadaardige software, bijvoorbeeld malware die persoonlijke gegevens onderschept.
  • Om volledig gebruik te kunnen maken van veel websites vragen zij bij registratie om een e-mailadres. Bedrijven gebruiken dit om contact op te nemen via uw e-mailadres; denk aan een nieuwsbrief of informatie over uw producten. Ga per website na hoe belangrijk u het vindt om mails te ontvangen. Bij bedrijven die uw e-mailadres gebruiken om belangrijke informatie door te sturen, kunt u het beste uw primaire e-mailadres geven. Zijn het bedrijven die u reclameuitingen willen sturen? Geef dan – om uw eigen mailbox te beschermen tegen deze ‘spam’ – bij het aanmaken van een account niet uw persoonlijke e-mailadres op, maar die van een tweede (gratis) e-mailbox.
  • Wijzig uw wachtwoorden regelmatig. Zorg ervoor dat ze voor anderen moeilijk te raden en voor u eenvoudig te onthouden zijn.
Posted in Geen categorie | Leave a comment

Kabinet niet bij voorbaat tegen Buy to let

De rente over spaargeld is al lange tijd laag. Steeds vaker gaan mensen daarom over tot het kopen van onroerend goed om dit vervolgens te verhuren. Het huidige Kabinet is niet bij voorbaat tegen deze ontwikkeling. Maar gemeenten kunnen maatregelen nemen om deze ontwikkeling tegen te gaan.

Buy to let
Het aantal huurwoningen is beperkt. De huren, zeker in de vrije sector, stijgen daardoor sterk. Tegelijkertijd is de rente over spaargeld al langere tijd vrijwel nihil. Deze twee ontwikkelingen gecombineerd leiden ertoe dat een groeiende groep van mensen besluit een woning te kopen om deze vervolgens te gaan verhuren. Dit wordt ook wel aangeduid met het begrip Buy to let.

Kabinet niet bij voorbaat tegen
In een brief aan de Tweede Kamer van 4 december 2017 laat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten dat het Kabinet niet bij voorbaat tegen deze ontwikkeling is. De gedachte hierbij is dat door de toename van het aantal particulieren dat een woning koopt om deze te verhuren, de huurvoorraad groter wordt ten koste van de koopwoningvoorraad. Vooral wanneer de ontwikkeling van Buy to let plaatsvindt in het midden huursegment kan dit juist positief zijn voor mensen die op een huurwoning zijn aangewezen.

Gemeenten kunnen optreden tegen huisjesmelkerij
De Minister geeft aan dat gemeenten verschillende instrumenten hebben om vormen van huisjesmelkerij tegen te gaan. Zij doelt hier onder meer op de Huisvestingswet en het bestemmingsplan. Het is niet onmogelijk dat bepaalde gemeenten in de toekomst Buy to let met inzet van deze instrumenten zullen proberen af te remmen.

Beperkt aantal geldverstrekkers
De aankoop van een woning om deze vervolgens te verhuren kan geheel met eigen middelen worden gefinancierd. Maar het is ook mogelijk om de aankoop deels vanuit eigen middelen te financieren en deels vanuit een af te sluiten hypotheek. Het aantal geldverstrekkers dat echter bereid is om een hypotheek te verstrekken voor een woning die niet bestemd is voor eigen bewoning is zeer beperkt. Daarnaast is het verstandig om te bedenken dat de rente voor een hypotheek over een woning die is aangeschaft om te verhuren niet op het belastbaar inkomen in mindering mag worden gebracht.

Advies: oriënteer u goed
Op de “bekende verjaardagspartijen” komt het Buy to let-verhaal steeds vaker op tafel. Er zijn aantrekkelijke kanten aan een dergelijke investering. Maar er zijn ook aandachtspunten. De woning kan opeens extra onderhoud nodig hebben. Niet elke huurder betaalt altijd de huur op tijd en laat de woning bij vertrek onberispelijk achter. De waarde van woningen kunnen stijgen, maar, zoals we afgelopen jaren hebben gezien, ook sterk dalen. Kortom: het is niet alles goud wat blinkt. Ons advies is dan ook om u goed te oriënteren voordat u een deel van uw vermogen investeert in een woning om deze te verhuren.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Grote schenkingen ingezet om hypotheekschuld te verlagen

Bepaalde schenkingen worden fiscaal vriendelijk behandeld. Uit een onderzoek door de Algemene Rekenkamer blijkt dat “grote” schenkingen in de praktijk vooral worden gebruikt om de hypotheekschuld te verminderen.

Schenkingsvrijstelling
De belastingregels kennen een aantrekkelijke regeling voor schenkingen. Zo mogen ouders bijvoorbeeld aan hun kinderen maximaal € 100.000 belastingvrij schenken voor de aankoop of verbouwing van hun woning. Hierbij gelden wel bepaalde voorwaarden. Zo moeten de zoon of dochter of hun partner op het moment van de gift tussen de 18 en 40 jaar zijn.

Aflossing bestaande hypotheek meest gekozen
Ongeveer driekwart van de Nederlanders die in de jaren 2013 en 2014 een bedrag tot € 100.000 belastingvrij geschonken kreeg voor de eigen woning heeft dit gebruikt om de bestaande hypotheek voor een deel af te lossen. De overige 25 % gebruikte de schenking om de aankoop van de woning te financieren waardoor zij een minder hoge hypotheek hoefden af te sluiten.

Schenkingen vaak bij “zware” hypotheken
Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de ontvangers van deze schenking meer dan gemiddeld een stevige hypotheek hebben. In bijna 50 % ging het om ontvangers bij wie de bestaande hypotheek meer bedroeg dan de waarde van het pand op dat moment.

Aantal onderwater staande huizen daalt fors
Het aantal woningen waarbij de actuele hypotheekschuld hoger is dan de actuele waarde van de woning daalt snel. Dat komt deels door de schenkingen die plaatsvinden en doordat veel huiseigenaren zelf aflossingen doen. Uiteraard is een belangrijke oorzaak ook de sterke stijging van de waarde van de woningen zoals die in de afgelopen periode in veel gebieden in Nederland heeft plaatsgevonden.

Wens tot versneld aflossen? 
Het vervroegd aflossen van een bestaande hypotheekschuld kan extra kosten met zich meebrengen. Ook heeft een vrijwillige aflossing bepaalde fiscale gevolgen. Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact met ons opnemen.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Wat heeft private lease van uw auto te maken met uw hypotheek?

Uw garage doet u een mooi aanbod voor een nieuwe auto. Niet om deze te kopen. Maar om via private lease aan te schaffen. Dit klinkt misschien aantrekkelijk. Maar pas op wanneer u ook nog een hypotheek wilt afsluiten.

Private lease wordt snel populair
Steeds meer particulieren schaffen hun auto aan via private lease. Het is gebruikelijk dat men een nieuwe auto krijgt en voor een aantal jaren maandelijks een vast bedrag betaalt. In dit bedrag zitten de kosten van de auto, onderhoud, wegenbelasting en verzekeringen. De benzine (en de bekeuringen!) moet de gebruiker zelf betalen. Nadat de leasetermijn is verstreken, levert de consument de auto weer in. Eventueel kan daarna een nieuwe leaseovereenkomst worden aangegaan waarbij opnieuw een nieuwe auto ter beschikking komt. Het aantrekkelijke voor de consument is dat hij zekerheid heeft over het bedrag dat hij maandelijks kwijt is aan zijn auto en niet geconfronteerd wordt met de kosten van onverwachte reparaties.

Private lease is een lening en telt mee bij bepalen maximale hypotheek
Een private lease is feitelijk een lening. Sinds 2016 wordt elke private (auto) lease geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie. Hierbij wordt het leasebedrag uitgesplitst in het bedrag dat bestemd is voor de financiering van de aanschaf van de auto en het bedrag dat bestemd is voor onderhoud en wegenbelasting.

Stel dat het leasebedrag €300,– per maand bedraagt en de leaseperiode 60 maanden is. Dan is de totale waarde van het leasecontract dus €18.000. Hiervan wordt 65 % toegerekend aan de financiering van de auto. Dat is dus € 11.700. De geldverstrekker moet vervolgens bij het bepalen van het maximale bedrag waarvoor een hypotheek kan worden verstrekt, rekening houden met deze schuld. Vanwege dit leasecontract kan fors minder aan hypotheek worden geleend dan zonder deze private lease. Als grove vuistregel kan worden aangenomen dat bij private lease er 2,5 tot 3 maal de cataloguswaarde van de geleasede auto minder geleend kan worden. Bij een leasebedrag van €300 heb je het in de praktijk over een auto van gemiddeld rond de € 25.000. In dit voorbeeld betekent dit dat ermee rekening moet worden gehouden dat voor de financiering van de woning tussen de €62.500 en €75.000 minder aan hypotheek kan worden afgesloten.

Van plan een hypotheek af te sluiten? Neem dan contact met ons op!

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Overlijdensrisicoverzekering met ingang van 1 januari 2018 niet meer verplicht bij NHG

Vanaf 1 januari 2018 kunt u voor een hypotheek tot maximaal € 265.000 een Nationale Hypotheek Garantie(NHG) aanvragen. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG-kostengrens naar maximaal €280.900. Deze garantie biedt u extra zekerheid indien u als gevolg van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of echtscheiding de hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Wanneer u over een NHG beschikt, krijgt u van de geldverstrekker een korting op de hypotheekrente.

Overlijdensrisicoverzekering
Bij de aanschaf van een NHG was het tot eind 2017 verplicht om ook een overlijdensrisicoverzekering aan te schaffen. Deze verplichting is met ingang van 1 januari 2018 komen te vervallen. De motivatie hiervoor is dat chronisch zieken en senioren in de praktijk niet of moeilijk een overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten. Deze mensen konden daardoor in de praktijk geen hypotheek met NHG afsluiten. Door het laten vervallen van de eis van het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering kunnen nu ook deze mensen de voordelen van een NHG benutten.

Extra aandacht is vereist
Voor de chronische zieken en senioren is dit nieuwe beleid een goede zaak. Maar tegelijkertijd ontstaat het gevaar dat de aandacht voor de financiële gevolgen bij voortijdig overlijden minder wordt.

Door ziekte of ongeval kunnen mensen vroegtijdig komen te overlijden. De wens zal dan zijn dat de nabestaanden in de bestaande woning kunnen blijven wonen. Was degene die is overleden kostwinner, dan kunnen de woonlasten voor de nabestaanden een probleem worden. Dat hangt onder meer af van de verdiencapaciteit van de nabestaanden, het aanwezige vermogen, de hoogte van het nabestaandenpensioen en eventuele andere aanwezige verzekeringen.

Goed advies nodig
Het risico op voortijdig overlijden is niet groot. Maar indien dit plaatsvindt, kunnen de financiële gevolgen heel groot zijn. Als financieel adviseur besteden wij aandacht aan dit onderwerp, indien wij u een advies geven over een hypotheek.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Fruitzaam, een mooi bedrijf met een geweldige visie en missie

 

fruitzaam foto

Sinds een jaar levert het bedrijf Fruitzaam bij ons op kantoor, fruit voor het personeel. Fruitzaam is een jong, Barendrechts bedrijf, opgericht in 2016 door Said Hatuina, Rutger Vogelezang en Wouter Andeweg.  Tien jaar werkervaring , vriendschap en passie bracht deze drie mannen samen. Wij vinden dat het bedrijf een prachtige visie en missie heeft.

Wouter vertelt: ”Ons  bedrijf heeft bewust gekozen voor het leveren van  biologisch fruit. Wij streven naar 100% biologische garantie. Mocht dit in uitzonderlijke gevallen niet mogelijk zijn, dan zijn al onze producten uiteraard lokaal of fair-trade verkregen.”

Naast deze gezonde en ook duurzame keuze wilde de oprichters  ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. Men is op zoek gegaan naar een partij die een mooie bijdrage hieraan zou kunnen leveren.

Fruitzaam laat de fruitkisten en displays op de sociale werkplaats van het Leger des Heils maken. Deze exclusieve samenwerking creëert voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om aan het werk te gaan en kans te maken om in te stromen als volwaardig werknemer. Ook biedt Fruitzaam mensen, die in een re-integratie traject zitten, kansen aan om weer op de arbeidsmarkt deel te nemen.

Daarbij is het natuurlijk ook mooi meegenomen dat de kistjes erg leuk zijn om te zien.

Lees hier meer over Fruitzaam

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Heeft u een nieuwbouwwoning op het oog en een hypotheek nodig?

Bent u op zoek naar een nieuwbouwwoning of wilt u een huis laten bouwen? Dan zijn er veel zaken anders dan bij een reguliere hypotheek.

Klik op de tekst om deze te vergroten.

Bent u op zoek naar een nieuwbouwwoning of wilt u een huis laten bouwen? Dan zijn er veel zaken anders dan bij een reguliere hypotheek.

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Ons jaarlijkse personeelsuitje

Wat was ons personeelsuitje weer leuk! Met dank aan de De kookfabriek Rotterdam.  Met zijn allen hebben we een heerlijke maaltijd bereid! Super om dit met collega’s te doen!

Koken met collega's

Posted in Geen categorie | Leave a comment

De risico’s van zonnepanelen

Een schoner en duurzamer milieu wordt steeds belangrijker in ons dagelijks leven. Onder andere zonnepanelen dragen hieraan bij. Met behulp van subsidie stimuleert de overheid om over te gaan op zonnepanelen. Maar weet u ook hoe het met uw verzekering geregeld is bij (brand)schade door zonnepanelen?

40% van alle brandschades zijn namelijk direct of indirect gevolg van elektra dat bijvoorbeeld verkeerd is aangelegd of door een stopcontact dat overbelast is en vlam vat. Het is dus van belang om de (brand)risico’s te beheersen om te voorkomen dat de premies in de toekomst zullen stijgen als gevolg van veel schades. Binnen de meeste brandverzekeringen is schade door zonnepanelen gedekt.

De bewustwording van de risico’s van zonnepanelen vinden wij erg belangrijk. Neem gerust contact met ons op. Wij weten welke bedrijven gespecialiseerd zijn in zonnepanelen en de installatie hiervan, ook kunnen we tips geven waar u op dient te letten om schade zoveel mogelijk te voorkomen. Lees ook het artikel op Nu.nl 

Dit artikel is aangeleverd door Rob Slabbekoorn. Rob is Acceptant Volmacht MKB- Automatisering bij Zekerhuis Assuradeuren, het volmacht bedrijf.

Zonnepanelen check

Posted in Geen categorie | Leave a comment